Ga naar hoofdinhoud

Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in werking getreden

Met ingang van 1 januari 2023 is de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap in werking getreden, nadat de Eerste Kamer op 20 december 2022 met het voorstel instemde.

Achtergrond voorstel

Het kabinet wil met de nieuwe wet excessief lenen bij de eigen bv tegengaan. Door (excessief) te lenen bij de eigen bv kon voorheen belastingheffing in box 2 worden uitgesteld of zelfs afgesteld. Dit vindt het kabinet niet wenselijk.

Eerder was het voor aanmerkelijkbelanghouders vaak mogelijk om geld te lenen uit hun bv zonder dat op dat moment belasting werd betaald. Hierdoor was er een fiscale prikkel om geen dividend of loon te laten uitkeren en in plaats daarvan het geld uit te lenen. Het bleek dat deze leningen steeds vaker voorkwamen. Zo stond er in 2007 een bedrag van 19,7 miljard euro aan schuld aan de eigen vennootschap open en steeg dat in 2018 naar 62,4 miljard euro.

Eerste toetsmoment

Vanaf 1 januari 2023 moeten aanmerkelijkbelanghouders die, al dan niet samen met hun partner, meer dan 700.000 euro lenen van hun eigen bv inkomstenbelasting in box 2 betalen. De maatregel werd al in 2018 aangekondigd, waarbij de grens aanvankelijk op 500.000 euro lag. In het coalitieakkoord werd de grens door de huidige coalitie op 700.000 euro gesteld. Het maximumbedrag geldt ook voor leningen vanuit de vennootschap aan een persoon en diens partner samen die met de dga of diens partner zijn verbonden.

Het eerste toetsmoment is op 31 december 2023. Tot die tijd kunnen schulden nog worden afgebouwd.

Lees hier meer over de nieuwe wet.

Bron: Accountants Vanmorgen

Back To Top