Ga naar hoofdinhoud

Fiducia – Miljoenennota (PDF)

Fiducia – Miljoenennota 2023

Bovenstaande link betreft de Miljoenennota 2023 in compacte vorm.

Afgelopen dinsdag, Prinsjesdag, is het pakket Belastingplan 2023 gepresenteerd. Het pakket bestaat uit 7 wetsvoorstellen, waarin verschillende onderwerpen aan de orde komen. Met deze plannen wordt uitvoering gegeven aan het inkomensbeleid voor het komende jaar. Een belangrijk deel ziet toe op koopkrachtherstel voor huishoudens. Daarnaast worden voorstellen gedaan voor het rechtsherstel en de aanpassing van het regime voor de heffing van inkomstenbelasting over inkomsten uit sparen en beleggen (box 3). In de aanbiedingsbrief bij de wijzigingen worden ook al in een aantal wijzigingen aangekondigd die nog niet in de wetsvoorstellen zijn opgenomen. In deze nieuwsbrief leest u de samenvatting van de belangrijkste aspecten voor u als ondernemer.

In deze opgave o.a.:

  • Afschaffing vrijstelling bpm bestelauto’s ondernemers;
  • Onbelaste reiskostenvergoeding stapsgewijs omhoog;
  • Aanscherping gebruikelijk loon;
  • Jubelton wordt verkleind;
  • Beleid rechtsherstel box 3;
  • Verhoging heffingsvrije vermogen.
Back To Top