Ga naar hoofdinhoud

Jaarrekening opstellen

Ook wettelijk verplicht (althans voor de B.V. en de N.V.) is het opstellen van een jaarrekening.

Deze jaarrekening moet ook worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel (Handelsregister). Wij maken hierbij gebruik van Standard Business Reporting (SBR). Hiermee wordt uw deponeringsjaarrekening volledig elektronisch ingediend bij de Kamer van Koophandel.

Het opstellen van een jaarverslag is daarnaast aan te bevelen voor samenwerkingsverbanden zoals de VOF en de maatschap. Reden hiervoor is dat hiermee de partner of de maten van het samenwerkingsverband expliciet hun goedkeuring aan de cijfers kunnen geven door ondertekening van de jaarrekening. Hiermee kunnen discussies in de toekomst over financiële cijfers worden voorkomen.

Fiducia kan daarnaast uw jaarrekening elektronisch indienen bij uw bank, bijvoorbeeld voor een financieringsaanvraag of een kredietrevisie. Ook daarvoor maakt Fiducia gebruik van SBR. Fiducia Accountancy B.V. heeft hiervoor in 2016 het bronzen predikaat ontvangen van het samenwerkingsverband SBR Banken. Dit betekent dat wij volledig voldoen aan alle door de banken gestelde eisen en hebben aangetoond het aanleveren via SBR op accurate wijze te kunnen uitvoeren.

jaarrekening Fiducia Accountancy Amersfoort

Contact
Bezig met versturen

Wettelijke eisen

In een jaarverslag worden de gegevens uit de financiële administratie op inzichtelijke wijze samengevat, uiteengezet en toegelicht. In bepaalde gevallen moet hierbij rekening gehouden worden met de wettelijke eisen die aan een jaarverslag worden gesteld in het Burgerlijk Wetboek deel 2, Titel 9

Ook houdt Fiducia altijd rekening met de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Samen vormen het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving de algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Samenstellingsverklaring

Fiducia geeft bij elke jaarrekening een samenstellingsverklaring af. Accountants kunnen ook beoordelings- en accountantscontroleverklaringen afgeven. De laatste jaren zijn de dossier- en uitvoeringsvereisten hiervoor behoorlijk aangescherpt. Dit heeft ook een hogere urenbesteding tot gevolg, alsmede een onevenredige nadruk op dit soort opdrachten in kwaliteitreviews. Om deze redenen heeft Fiducia Accountancy B.V. besloten om vanaf het boekjaar 2016 geen zogenaamde structurele/periodieke Assurance-opdrachten (beoordelings- en controleopdrachten van jaarrekeningen) meer uit te voeren. Het is nog wel mogelijk om incidentele Assurance-opdrachten uit te voeren, denk daarbij aan inleenverklaringen of verklaringen bij subsidieverantwoordingen.

Back To Top