skip to Main Content

Klachtenprocedure

Klachten omtrent Assurance opdrachten (hoewel deze regeling geldt voor al onze klanten) dienen als volgt te worden ingediend en behandeld:

  1. De klacht dient schriftelijk per brief te worden ingediend bij de directie van Fiducia Accountancy B.V. In de brief dient ook duidelijk te worden aangegeven dat het om een klacht gaat;
  2. De directie informeert indien nodig de behandelend accountant binnen twee weken en gaat met hem/haar in gesprek omtrent de klacht, de achtergronden, de oorzaken en een mogelijke oplossing;
  3. De directie doet een uitspraak op de klacht richting de cliënt, waarbij een tweede accountant (dit kan ook de behandelend accountant zijn) als tweede lezer fungeert;
  4. Als de klant het niet eens is met de uitspraak op de klacht en de (eventueel) aangeboden oplossing, zal de klant er door Fiducia Accountancy B.V. op worden gewezen dat het hem of haar vrij staat een klacht in te dienen bij de Klachtencommissie van het NBA of de Accountantskamer, al naar gelang de aard van de klacht.
  5. Indien punt 4 tot uitvoer komt, overweegt Fiducia Accountancy B.V. de opdracht te beeindigen.
  6. Indien door een ander dan de cliënt een procedure wordt gestart bij de Klachtencommissie van het NBA of de Accountantskamer, zal Fiducia Accountancy B.V. dit onverwijld melden aan de betreffende client
  7. Fiducia Accountancy B.V. kent geen formele klokkenluiders regeling, mede gezien de geringe omvang van ons kantoor.
Back To Top
×Close search
Zoeken