Ga naar hoofdinhoud

Belastingen

Als ondernemer krijgt u te maken met diverse belastingen en fiscale aangiften. Zonder volledigheid te willen nastreven noemen wij:

  • Inkomstenbelasting voor ondernemers
  • Inkomstenbelasting voor particulieren
  • Vennootschapsbelasting (voor BV’s en NV’s)
  • Loonheffingen (loonbelasting en premies volksverzekeringen)
  • Omzetbelasting
  • Dividendbelasting
  • Schenk- en erfbelasting

Als u ondernemer bent verzorgen wij ook de particuliere inkomstenbelasting aangifte voor uzelf en voor uw eventuele fiscale partner. Uiteraard kunnen wij dit ook verzorgen als u een BV of NV heeft. De keuze is in dat opzicht geheel aan u.

belastingen aangiften Fiducia accountancy

De vennootschapsbelasting is een winstbelasting voor BV’s en NV’s. Als u een BV of NV heeft moet u dus altijd aangifte vennootschapsbelasting en aangifte inkomstenbelasting doen.

Loonheffingen zijn een voorheffing op de inkomstenbelasting en worden ingehouden op uitbetaalde salarissen aan uw personeel en op het uitbetaalde salaris aan de directeur Groot Aandeelhouder. Hiervoor is het noodzakelijk dat een salarisadministratie wordt bijgehouden.

De omzetbelasting moet worden berekend over producten en diensten die u verkoopt aan uw afnemers, tenzij u vrijgestelde prestaties verricht (denk bijvoorbeeld aan hypotheekadviseurs, psychologen, tandartsen en leerkrachten). Van de berekende omzetbelasting (die ook wel BTW wordt genoemd, wat staat voor Belasting Toegevoegde Waarde) op uw verkoopfacturen mag u de door u betaalde omzetbelasting op inkoopfacturen weer aftrekken. Het saldo betaalt u aan de belastingdienst. Er zijn veel complexe spelregels van toepassing in de omzetbelasting, waardoor het in de regel niet verstandig is om deze aangiften zelf te doen.

Dividendbelasting betaalt u als u als aandeelhouder besluit uit uw eigen BV een winstuitkering te doen. Dit noemen we dividend. De dividenduitkering gaat ten laste van de winstreserves. Indien de eigenaar een andere BV of NV is, is geen dividendbelasting verschuldigd. Als de eigenaar een privé persoon is, is 15% dividendbelasting verschuldigd, die op aangifte moet worden afgedragen. De dividendbelasting is een voorheffing op de aanmerkelijk belang heffing in box 2 van de Inkomstenbelasting (die in 2021 26,9% bedraagt). Over een dividenduitkering betaalt u derhalve in privé nog eens 11,9% belasting na (26,9% minus 15%).

Schenkbelasting wordt betaald indien u een gift doet aan bijvoorbeeld uw kinderen of een goede vriend. Erfbelasting betaalt u als een erfenis ontvangt door overlijden van bijvoorbeeld uw vader of moeder of een oom of tante. Vroeger werden dit successierechten genoemd.

Belastingen en aangiften

Fiducia heeft de expertise in huis om, als onderdeel van het voeren van de administratie of het opstellen van de jaarrekening, deze aangiftes voor u te verzorgen. Daarbij wordt door Fiducia altijd beoogd om binnen de grenzen van de regelgeving het fiscale optimum te bereiken. Immers: wij vinden dat u gewoon de belasting moet betalen die u verschuldigd bent, maar ook geen euro meer!

Voor het maken van inkomstenbelasting- en vennootschapsbelasting maken wij gebruik van online aangifte software van Kluwer (Avanzer). Hierdoor is altijd de meest actuele programmatuur voorhanden. Avanzer geeft ons tevens de mogelijkheid om kopie aanslagen van onze cliënten te ontvangen, Vooraf Ingevulde Aangiftes (VIA’s) op te vragen en uitstel aan te vragen voor het doen van aangiftes Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting.

Back To Top