Ga naar hoofdinhoud

Administratie bijhouden

Het bijhouden van uw administratie/boekhouding is één van de belangrijkste takken van dienstverlening voor Fiducia (naast het verzorgen van fiscale aangiften en opstellen van jaarrekeningen). Volgens de wet is iedere ondernemer verplicht een administratie bij te houden en 7 jaar te bewaren.

In een administratie worden de bezittingen en de schulden, de opbrengsten en kosten en de ontvangsten en uitgaven geregistreerd. Bezittingen zijn bijvoorbeeld

  • een pand
  • een auto
  • vorderingen op debiteuren
  • banksaldi

Schulden zijn bijvoorbeeld:

  • leningen van de bank
  • lease verplichtingen
  • schulden aan leveranciers.

De ontvangsten en uitgaven hebben betrekking op de mutaties op uw bankrekeningen en in een eventuele kas. 

Veel kleine ondernemers bezitten niet de kennis en kunde om zelf op een efficiënte en effectieve wijze een administratie bij te houden. Fiducia uiteraard wel!

administratie Fiducia Accountancy Amersfoort

Contact
Bezig met versturen

Exact

Wij verzorgen uw financiële administratie met behulp van Exact. Dit kan de lokale variant Exact Globe zijn of de online variant Exact Online. In deze laatste variant kunt u eventueel ook zelf boekhouden, afhankelijk van uw wensen en kunde. Ook kunnen wij u het gebruik van Exact Online aanleren.

Afhankelijk van uw wensen werken wij deze dagelijks, wekelijks, maandelijks, op kwartaal-, halfjaar- of jaarbasis bij. U heeft, afhankelijk van de verwerkingsfrequentie, altijd het meest actuele inzicht in de financiële situatie van uw onderneming. Op basis van deze cijfers kunnen wij op uw verzoek eveneens periode cijfers opstellen.

Amifix

U heeft daarnaast de mogelijkheid zelf veel voorwerk te verrichten met behulp van onze online invoer applicatie Amifix. In Amifix legt u zelf uw verkopen, inkopen en bankmutaties vast. Bij de bankmutaties kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om via een .csv bestand vanuit online bankieren mutaties in Amifix in te lezen.

Wij kunnen met een accuraat bijgehouden Amifix administratie op zeer efficiënte wijze uw jaarafsluiting verzorgen. Zo bespaart u op uw accountantskosten! Om een indicatie te geven: de kosten voor het gebruik van Amifix in combinatie met vier kwartaal aangiftes omzetbelasting en afsluiting van uw financiële administratie, inclusief aangifte inkomstenbelasting, ligt in de meeste gevallen op ongeveer €700 exclusief BTW per jaar.

Back To Top