Ga naar hoofdinhoud

Door de ruime ervaring van Erwin Gierman bij accountantscontroles in zijn werktijd bij één van de Big Four kantoren is hij bij uitstek geschikt u te adviseren en te assisteren bij het opzetten en vullen van dossiers ten behoeve van de wettelijke accountantscontroles. Vaak vraagt de externe accountant aan zijn cliënt een standaard dossier op te leveren met daarin een groot aantal stukken. Dit maakt zijn controle efficiënter.

Assistentie bij oplevering dossiers

Hiertoe overhandigt de externe accountant meestal een opleveringslijst aan de klant. Fiducia kan u helpen dit dossier zo in te richten dat u achteraf de minste vragen krijgt van uw externe accountant. Hierdoor wordt uw eigen financiële administratie tijdens de uitvoering van die externe controle minder belast met vragen.

assistentie dossiers oplevering Fiducia Accountancy Amersfoort

Back To Top