Ga naar hoofdinhoud

Advies van uw accountant

Een accountant wordt vaak als ‘sparring partner’ gezien van de ondernemer en/of het management of de directie van een onderneming. Ook Fiducia wil u graag van dienst zijn met adviezen op diverse vlakken. Dit vertaalt zich het meest in de natuurlijke adviesfunctie die een accountant heeft. De natuurlijke adviesfunctie vloeit voort uit het waarnemen van risico’s, kansen en bedreigingen bij de normale uitvoering van de werkzaamheden, zoals het voeren van uw administratie en het doen van uw aangiftes. Als wij daarbij bijzonderheden opmerken die het waard zijn om aan u voor te leggen, doen wij dat pro actief. Vaak gebeurt dat op de momenten dat wij uw BTW aangifte verzorgen of uw financiële administratie (samen met u) afronden.

Verder heeft u de mogelijkheid om u via deze website in te schrijven op onze nieuwsbrief. Regelmatig publiceren wij op onze website nieuwsberichten. Periodiek worden de meest interessante nieuwtjes verzameld en aan u in vorm van een e-mail nieuwsbrief verzonden. U kunt zich inschrijven via https://fiducia.nl/nieuws/.

advies Fiducia Accountancy Amersfoort

Als uw accountant zal Fiducia u gevraagd en ongevraagd van advies dienen omtrent bijvoorbeeld:

Inrichting van de financiële administratie:

 • welk financieel pakket is handig?
 • hoe richt u uw rekeningschema het handigst in?

Inrichting van de administratieve organisatie en interne controle (processen)

 • hoe kunt u uw processen het meest efficiënt inrichten?
 • welke beheersingsmaatregelen zijn effectief en efficiënt?
 • hoe kunt u fraude voorkomen door een goede inrichting van uw interne controle?

Fiscale zaken

 • wat is voordeliger: een éénmanszaak of een B.V.?
 • kunt u beter een auto op de zaak kopen of deze toch privé blijven rijden?
 • wat zijn kosten die u wel mag aftrekken en welke niet?
 • hoe betaalt u zo min mogelijk belasting binnen de mogelijkheden van de wet en regelgeving?

Investeringen

 • is het handig om nog dit jaar te investeren of volgend jaar?
 • moet ik kopen, of leasen? Operational lease of Financial lease?
 • hoe vraag ik een lening aan bij de bank?

Beoordelen van overeenkomsten die u wilt aangaan op financieel relevante aspecten

 • arbeidsovereenkomsten
 • leningovereenkomsten
 • koopovereenkomsten
 • management overeenkomsten
 • financieringsovereenkomsten

Financiële aspecten rondom aanname van personeel

 • wat houdt mijn personeel netto over van een bruto salaris?
 • wat zijn mijn totale kosten voor een personeelslid?
 • hoeveel bedraagt de transitievergoeding als u een werknemer wilt ontslaan?
 • wat moet ik doen bij ziekte van een personeelslid?

Bedrijfsovername en –verkoop

 • opstellen van koopovereenkomsten
 • uitvoeren van due dilligence onderzoeken
 • grove waardering van bedrijven
 • financieringsvoorstellen
 • bedrijfsplannen
Back To Top