Ga naar hoofdinhoud

Werkafspraken fiscus bekend, hoe nu lagere boete?

Op het niet of te laat indienen van een belastingaangifte staat een fiscale boete van € 5.278,-! Maar als u uw gedrag verbetert, wordt de boete verplicht (fors) gematigd volgens tot nu toe onbekende afspraken. Wat moet u nu weten?

Alsnog aangifte indienen?

Fors minder boete. Het alsnog indienen van een aangifte kan een reden zijn om een opgelegde verzuimboete (van max. € 5.278,-) te matigen. De Belastingdienst heeft namelijk in april 2014 met het Ministerie van Financiën afgesproken hoe in de praktijk zal worden omgegaan met de aangifteverzuimboetes inkomstenbelasting (IB) en vennootschapsbelasting (Vpb). Deze afspraken zijn nu bekend geworden (Brief Belastingdienst, Eindhoven, 15.06.2015) en dus kunt u er een beroep op doen! Als u laat zien dat het aangiftegedrag is verbeterd, wordt de boete verminderd tot € 49,- (IB) en € 246,- (Vpb). Dit geldt uitsluitend voor verzuimboetes die zijn opgelegd na 1 januari 2014.

Hoe werken de afspraken?

  1. Aangiftegedrag verbeteren loont. Stel dat de fiscus vanwege het niet doen van aangifte een ambtshalve aanslag oplegt met verzuimboete, en er een bezwaarschrift tegen de verzuimboete wordt ingediend. Als de aangifte dan binnen zes weken na het eerste contactmoment (en dus voor de uitspraak op het bezwaar) alsnog wordt ingediend, neemt de fiscus aan dat het aangiftegedrag is verbeterd en wordt de boete gematigd tot € 49,- (IB) en € 246,- (Vpb).
  2. Boete gematigd. Stel, men heeft wel bezwaar gemaakt (hieronder valt ook het alsnog indienen van de aangifte) tegen de aanslag (IB of Vpb), maar niet uitdrukkelijk tegen de verzuimboete. Als men een bezwaarschrift indient (niet in de vorm van een aangifte) tegen de aanslag, doet de fiscus het volgende aanbod. Als de aangifte binnen zes weken na het eerste contactmoment (dus voor de uitspraak op het bezwaar) alsnog wordt ingediend, neemt de fiscus daarmee aan dat het aangiftegedrag is verbeterd en wordt de boete gematigd tot € 49,- (IB) en € 246,- (Vpb). Als het bezwaar (tijdig) wordt ingediend via het alsnog indienen van de aangifte, wordt de boete gematigd tot € 49,- (IB) en € 246,- (Vpb).
  3. Binnenpraten aangifte. Als de fiscus vooruitlopend op zijn (eigen) ambtshalve aanslagregeling contact opneemt om u te bewegen alsnog aangifte te doen (‘binnenpraten aangifte’), krijgt u hetzelfde aanbod. Als u aangeeft van dat aanbod gebruik te maken, wordt u er door de fiscus op geattendeerd dat dit mogelijk tot een volledig geautomatiseerde behandeling van de aangifte kan leiden. Dus dat dan de verzuimboete standaard op een hoger bedrag dan het afgesproken bedrag kan zijn vastgesteld en de boete dus pas later kan worden verminderd. Er wordt door de fiscus een toezegging gedaan dat men zonodig telefonisch de fiscus daarop kan wijzen, waarna de boete alsnog op het afgesproken bedrag wordt vastgesteld (= ‘binnenpraten situatie A’).
  4. Als de aangifte wordt uitgeworpen of om andere redenen persoonlijk wordt behandeld, wordt de boete direct op het afgesproken bedrag vastgesteld (= ‘binnenpraten situatie B’).
  5. Boete verlaagd. Als een aangifte te laat, maar voordat de ambtshalve regeling is afgerond, wordt ingediend, heeft u recht op een gelijke behandeling en dus wordt de boete teruggebracht naar de lagere bedragen.
  6. Maatwerk. Als men meerdere jaren geen aangiften heeft ingediend, zal de fiscus per geval beoordelen of er sprake is van ‘blijk geven van verbetering van aangiftegedrag’ (maatwerk).

Een te late aangifte kan u een boete opleveren van € 5.278,-. Maar als u uw aangifte alsnog indient, wordt de boete flink gematigd tot € 49,- (bedrag voor de inkomstenbelasting) en € 246,- (bedrag voor de vennootschapsbelasting). Dien wel de aangifte binnen zes weken na het eerste contactmoment in.

Bron: Tipsenadvies-belastingen.nl

Back To Top