Ga naar hoofdinhoud

Voorstel Wiebes PEB: afkoop met SBU

Het laatste voorstel van Wiebes aan de Tweede Kamer inzake het DGA pensioen in eigen beheer is  een afkoopvariant. Daarnaast biedt hij de mogelijkheid om voor de DGA’s die niet kunnen of willen afkopen, de PEB om te zetten in een spaarvariant, een SBU (Spaarvariant Bij Uitfasering).

Voorstel Wiebes 

Afkoop
 • Afkoop van de PEB tegen 70% van de fiscale waarde;
 • Afkoop belast tegen maximaal 52% Loonheffing.
 • Fiscale waarde -/- Loonheffing kan na afkoop worden uitgekeerd aan privé.

Grootste nadelen:

 • acute heffing van Loonbelasting;
 • liquiditeiten verdwijnen uit de BV.
SBU
 • Afstempeling van de commerciële waarde naar de fiscale waarde;
 • Vervolgens omzetting in een oudedagsspaarverplichting;
 • Deze verplichting wordt opgerent tot pensioendatum;
 • Op pensioendatum wordt 20 jarige uitkering aangekocht onder inhouding van jaarlijkse Loonheffing.

Grootste voordelen:

 • acute heffing van Loonbelasting wordt voorkomen;
 • een eventuele dividendklem kan hiermee worden opgelost.

Vervolg

Dit voorstel lijkt het eindbod van Wiebes aan de Tweede Kamer. Vanuit het overleg van 23 maart jl. zijn aan Wiebes nog diverse vragen gesteld, waarop hij nog een antwoord zal gaan geven. Daarbij heeft hij aangegeven dat hij op zeer korte termijn zijn definitieve keuze bekend zal maken. De bedoeling is om voor de zomer een eerste Wetsvoorstel richting Tweede Kamer te sturen. Beoogde ingangsdatum is nog altijd 01-01-2017.

Of deze laatste variant voordelig is voor zowel DGA als schatkist, wat Wiebes de Tweede Kamer wel wil doen geloven, vragen wij ons ten zeerste af. Zie hierover onze opinie die wij hebben geschreven voorAccountant.nl.

Bron: Pensioen Perspectief

Back To Top