Ga naar hoofdinhoud

Geen naheffing parkeerbelasting bij invoeren verkeerd kenteken

Naheffing van parkeerbelasting mag niet wanneer wel parkeerbelasting is betaald maar een verkeerd kenteken voor de geparkeerde auto is ingevoerd. Dat oordeelde de Hoge Raad vandaag.

In deze zaak meldde de parkeerder zich via een applicatie op haar mobiele telefoon aan op een plaats in de gemeente Amsterdam waar het kentekenparkeren is ingevoerd. Daarvoor kreeg zij parkeerbelasting en transactiekosten in rekening gebracht door Parkmobil.

Achteraf bleek het aanmelden bij de applicatie met het kenteken van een andere auto te zijn gebeurd. Bij een controle kreeg de parkeerder een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd omdat niet voor het kenteken van de geparkeerde auto was betaald.

In deze uitspraak oordeelt de Hoge Raad dat het doen van een onjuiste aangifte parkeerbelasting door een verkeerd kenteken voor de geparkeerde auto in te voeren geen reden is voor het opleggen van een naheffingsaanslag. In de wet is namelijk bepaald dat alleen kan worden nageheven wanneer de verschuldigde belasting niet is betaald. In deze zaak heeft de parkeerder wel betaald voor het parkeren. Dat dat niet voor de juiste auto was zoals de gemeente meende, doet daaraan niet af, aldus de Hoge Raad.

Bron: Accountant Week

Back To Top