Ga naar hoofdinhoud

Voorstel hervorming box 3 is uitvoerbaar

De overheid sleutelt aan de hervorming van box 3. Die hervorming is wenselijk, want het oude systeem was niet meer houdbaar, vindt Charles Kalshoven, expert-strateeg van pensioenuitvoerder APG. Hij vindt de voorgestelde methodiek uitvoerbaar. ‘En we hebben nu een tijdelijk systeem waarin ook gekke dingen zitten.’

Het huidige belastingsysteem wordt op sommige punten als onrechtvaardig ervaren, zoals box 3. Door de zeer lage rente halen spaarders lang niet het in box 3 berekende, fictieve rendement. ‘Zij betalen dus belasting over niet genoten inkomen. Hervorming van box 3 is dan ook wenselijk. Sparen bij een bank is nu fiscaal veel aantrekkelijker dan beleggen in veilige staatsobligaties. Dat is raar.’

Lastig bij illiquide beleggingen

Het nieuwe voorstel van staatssecretaris Van Rij is een verbetering, vindt Kalshoven. ‘De belasting op het werkelijke rendement komt het meest tegemoet aan wat mensen rechtvaardig vinden, maar kent praktische problemen bij illiquide beleggingen zoals onroerend goed.’ Want bij stijgende huizenprijzen is het lastig om vermogen uit de stenen los te weken. ‘Voor aandelen en obligaties is het natuurlijk allemaal wat makkelijker. De waardestijging en rendementen zijn eenvoudig vast te stellen en wanneer nodig zijn de bezittingen snel te gelde te maken.’

De voorgestelde hoofdregel is het belasten van werkelijke rendementen volgens een vermogensaanwassysteem. Voor onroerende zaken zoals huizen en kunst geldt als uitzondering op de hoofdregel een vermogenswinstbelasting. ‘Daarbij wordt de waardeontwikkeling voor deze vermogensbestanddelen belast bij realisatie (lees: verkoop). Voor de eerste (vakantie)woning in box 3 waarbij hoofdzakelijk sprake is van eigen gebruik, geldt een forfaitair rendement.’

Rechtvaardiger en uitvoerbaar

In plaats van heffingsvrij vermogen gaat een heffingsvrij inkomen uit vermogen gelden. ‘Dat voelt rechtvaardiger dan het huidige systeem. Immers, geen of laag rendement betekent ook geen vermogensbelasting daarover. De hervorming van box 3 is dus verstandig. Het oude stelsel was sowieso juridisch niet houdbaar, het nieuwe voorstel is een verbetering. De rechtvaardigheid is gebaat bij het belasten van werkelijke rendementen bij liquide vermogen. En voor illiquide vermogen is gekozen voor praktische oplossingen. Dat klinkt als iets wat voor de Belastingdienst uitvoerbaar zou moeten zijn.’

Bron: Accountancy Vanmorgen

Back To Top