Ga naar hoofdinhoud

Belangenclubs eensgezind: IB moet eenvoudiger en eigenwoningregeling moet op de schop

Werkgevers, belastingbetalers en belastingdeskundigen vinden dat het huidige belastingstelsel vereenvoudigd moet worden en dat de fiscale behandeling van de eigen woning nu echt op de schop moet, zo valt op te maken uit hun wensen voor 2024.

In het Weekblad Fiscaal Recht hebben diverse belangenbehartigers van werkgevers, belastingbetalers en belastingadviseurs aangegeven wat hun fiscale wensen zijn. Het FD heeft ze op een rij gezet. Zo wil de Vereniging van Hogere ambtenaren bij het Ministerie van Financiën (VHMF) woningbouwcorporaties extra financiële armslag geven om meer huizen te kunnen bouwen. Die zouden een uitzondering moeten krijgen voor in de beperking van de renteaftrek van de belastbare winst. FNV wil dat de winst- of vennootschapsbelasting voor de corporaties weer wordt afgeschaft en pleit voor een onderzoek voor naar het prijsopdrijvend effect van de hypotheekrenteaftrek op de markt voor koopwoningen.

De Bond voor Belastingbetalers vindt dat de 6,8 miljard van de hypotheekrenteaftrek gebruikt kan worden om de inkomstenbelasting te verlagen. Ook het Register Belastingadviseurs ziet noodzaak om de fiscale behandeling van de eigen woning op de schop te nemen. Die heeft ‘de grenzen van het menselijk bevattingsvermogen inmiddels gevaarlijk dicht benaderd, zo niet overschreden’.

IB moet simpeler

De gedeelde wens is verder een vereenvoudiging van de inkomstenbelasting. Om af te kunnen stappen van toeslagen en kortingen, moet het brutoloon omhoog, bepleit FNV. De NOB ziet meer in een verschuiving van belastingen: de belastingdruk op arbeid en winst moet omlaag en verbruiksbelastingen en groene belastingen moeten omhoog. VNO-NCW en MKB-Nederland hanteren het bekende motto ‘(meer) werken moet weer lonen’, maar hoe, dat lichten ze niet toe. In elk geval niet door de lasten van bedrijven te verhogen, want ‘fiscaliteit [is] steeds vaker een ronduit negatieve factor bij investeringsbeslissingen’.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Back To Top