Ga naar hoofdinhoud

Toch geen compensatie na uitspraak Hoge Raad vermogenstaks

Ruim een miljoen spaarders die te veel belasting hebben betaald over hun spaargeld hebben geen recht op compensatie, omdat het kabinet in 2016 de bezwaarprocedure heeft ingeperkt.

Dat meldt het Financieele Dagblad. Een uitspraak van de Hoge Raad eind vorig jaar maakte korte metten met onrealistische fictieve rendementen die de fiscus hanteert bij het bepalen van de zogenoemde ‘spaartaks’. De uitspraak was een gevolg van een jarenlange juridische strijd van de Bond voor Belastingbetalers.

In totaal zijn er circa drie miljoen belastingplichtigen die belasting over hun vermogen betalen. Van deze groep zijn er ongeveer 1,3 miljoen mensen waarvan het box 3-vermogen enkel en alleen uit spaargeld zou bestaan, en die dus te veel belasting hebben betaald.

Individueel bezwaar nodig

Onder de oude bezwaarprocedure hoefden spaarders niet individueel en tijdig bezwaar te maken tegen de spaartaks, omdat ze vanzelf werden meegenomen in een massaalbezwaarprocedure over de jaren 2013 tot en met 2016, die de staatssecretaris van Financiën afkondigde nadat tienduizenden spaarders bezwaar hadden gemaakt over de spaartaks in die periode.

Vanaf 2017 is echter een individueel bezwaar vereist binnen zes weken na de definitieve aanslag van de fiscus. Dat hebben ‘slechts’ 60 duizend spaarders gedaan. Juridisch gezien zouden de spaarders momenteel weinig mogelijkheden hebben om alsnog compensatie te krijgen, legt hoogleraar belastingrecht Koos Boer uit in het FD.

Er komt mogelijk alsnog een massaclaim, maar het zal volgens Boer vooral aan de politiek zijn om te besluiten de grotere groep spaarders alsnog te compenseren.

BRON: Accountant.nl

Back To Top