Ga naar hoofdinhoud

Gebruikelijk loon dga weer omhoog in 2022

Het loon dat een directeur-aandeelhouder (dga) tenminste moet belasten, stijgt in 2022 opnieuw met € 1.000; de norm is in 2022 € 48.000.

Het gebruikelijk loon is vastgelegd in artikel 12a van de Wet op de loonbelasting 1964. In de Bijstellingsregeling directe belastingen 2022 is het normbedrag verhoogd van € 47.000 naar € 48.000.

Als je kijkt naar de verhogingen van de norm van het gebruikelijk loon van de afgelopen jaren, valt het op dat dit loon nu al voor de derde keer op rij wordt verhoogd, terwijl de norm in de jaren daarvoor vaak drie jaar hetzelfde bleef.

 • 2022: € 48.000
 • 2021: € 47.000
 • 2020: € 46.000
 • 2019: € 45.000
 • 2018: € 45.000
 • 2017: € 45.000
 • 2016: € 44.000
 • 2015: € 44.000
 • 2014: € 44.000

Het gebruikelijk loon geldt voor iedere persoon die een aanmerkelijk belang heeft (een aandelenbezit van 5 procent of meer) en persoonlijke arbeid verricht voor die vennootschap wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid.

Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

 • 75 procent van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking;
 • het loon van de meestverdienende werknemer van de vennootschap of van een verbonden vennootschap;
 • tenminste € 48.000 (in 2022).

Lager loon

Is het gebruikelijk dat anderen bij de meest vergelijkbare werkzaamheden een lager loon krijgen? En kun je dat aannemelijk maken? Dan stelt de Belastingdienst het loon op dat lagere bedrag. Daarbij moet je een vergelijking maken met de meest vergelijkbare werkzaamheden uit loondienst waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt.

Bijstellingsregeling directe belastingen 2022

BRON; Accountancy van Morgen.

Back To Top