Ga naar hoofdinhoud

Privékilometers, bijtelling en een nieuwe werkgever: hoe zit het precies?

Tellen de privékilometers die een werknemer met de auto van zijn vorige werkgever heeft gereden mee bij de nieuwe werkgever? Mag een werknemer die halverwege het jaar bij een nieuwe werkgever begint op kalenderjaarbasis weer 500 privékilometers rijden?

Als de werknemer een verklaring geen privégebruik auto heeft, verklaart de werknemer daarin in een kalenderjaar maximaal 500 kilometer privé te rijden.

Stel, een werknemer heeft bijtelling van 1 januari  tot en met 30 juni en maakt in die periode meer dan 500 privékilometers. Daarna treedt de werknemer in dienst bij een nieuwe werkgever en vraagt vanaf 1 juli een verklaring geen privégebruik aan. Leidt dit dan tot een naheffingsaanslag voor de werknemer? In het kalenderjaar zijn immers meer dan 500 privékilometers gemaakt.

Weer opnieuw 500 privékilometer

De privékilometers die een werknemer met de auto van de vorige werkgever heeft gereden, tellen niet mee bij de nieuwe werkgever. Bij de nieuwe werkgever mag de werknemer dus op kalenderjaarbasis weer 500 privékilometers rijden.

Voorbeeld auto twee werkgevers in één jaar

Een werknemer heeft vanaf 1 januari een auto van werkgever A en een Verklaring geen privégebruik auto. Hij is per 1 juli ontslagen en moet de auto inleveren. De werknemer heeft tot 1 juli 350 privékilometers gereden. Omgerekend naar een heel kalenderjaar is dat 700 privékilometers (12/6 x 350). De werknemer trekt de verklaring daarom direct in. Hij krijgt een naheffingsaanslag voor het voordeel van het privégebruik over januari tot en met juni.

Vanaf 1 oktober heeft de werknemer een nieuwe werkgever, werkgever B. Hij krijgt van deze werkgever ook een auto ter beschikking. De werknemer mag opnieuw een Verklaring geen privégebruik auto aanvragen. Want de privékilometers die hij met de auto van werkgever A heeft gereden, tellen niet mee voor de auto van werkgever B. De werknemer berekent dan hoeveel privékilometers hij tot 31 december maximaal mag rijden, namelijk 3/12 x 500 = 125 privékilometers.

Bron: Accountancy van Morgen.

Back To Top