Ga naar hoofdinhoud

Tipweek | Tip 4 – Check voorlopige IB- en Vpb-aanslagen

Check de voorlopige IB- en Vpb-aanslagen 2021 en 2022 van je klanten en laat deze zo nodig aanpassen.

Tip

Heb je aan het begin van het jaar de Belastingdienst verzocht om de voorlopige IB-aanslag van je klant te verminderen? Bijvoorbeeld omdat je klant minder winst verwachtte door de coronacrisis. Controleer dan of die inschatting met de kennis van nu nog steeds reëel is. Blijkt immers achteraf dat jouw inschatting van de winst over 2021 te voorzichtig was, dan moet je klant IB bijbetalen. Met name in het geval je klant in de loop van het jaar toch weer winst is gaan maken, doe je er verstandig aan om de voorlopige aanslag te controleren en zo nodig de Belastingdienst te verzoeken om de aanslag naar boven bij te stellen. Zo voorkom je dat je klant bij de definitieve aanslag moet bijbetalen, eventueel verhoogd met 4% belastingrente.

Voorlopige Vpb-aanslag 2021

Is je klant Vpb-plichtig? Controleer dan of je klant over 2021 voldoende Vpb heeft betaald. Misschien doet zijn (haar) bedrijf het beter dan je begin dit jaar had verwacht en is de winst waarschijnlijk hoger. Verzoek dan om een nadere voorlopige aanslag.

Voorlopige aanslagen 2022

Je klanten krijgen binnenkort ook de voorlopige aanslagen 2022. Maak een reële inschatting van de verschuldigde IB en Vpb in 2022. Dat voorkomt bijbetaling en mogelijk belastingrente. Daar komt bij dat de belastingrente voor de Vpb weer omhoog gaat naar het oude niveau van voor de coronacrisis. Met ingang van 1 januari 2022 gaat de belastingrente immers weer van 4% naar 8%.

BRON: Accountancy van Morgen.
Back To Top