Ga naar hoofdinhoud

Tipweek | Tip 3 – Werk aan de winkel bij samenloop thuiswerken en vaste reiskostenvergoeding

Er is werk aan de winkel voor werkgevers die in 2022 hun werknemers deels laten thuiswerken en een vaste onbelaste reiskostenvergoeding betalen.

Tip

Vanaf 1 januari 2022 treedt de nieuwe gerichte vrijstelling van € 2 per dag voor thuiswerkkosten in werking. De vrijstelling is ook van toepassing als de werknemer een deel van de dag thuiswerkt. Wanneer de werknemer op een dag zowel thuis als op een vaste werkplek werkt, mag de werkgever echter niet én de gerichte vrijstelling voor reiskosten woon-werkverkeer én die voor de thuiswerkkosten toepassen. De werkgever kan voor de thuiswerkkosten ook een vaste vergoeding afspreken. Werkt de werknemer ten minste 128 dagen thuis? Dan kan een vaste maandelijkse vergoeding worden gegeven, alsof de werknemer op 214 dagen per jaar thuiswerkt. Als de werknemer een deel van de week thuiswerkt, dan geldt deze regeling pro rata, net als voor de vaste vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer.

Gevolgen voor reiskosten

Door de invoering van de nieuwe gerichte vrijstelling wijzigt ook de berekening van de vergoeding voor reiskosten woon-werkverkeer. Met ingang van 1 januari 2022 moet de werkgever allereerst vaststellen op hoeveel dagen per week de werknemer naar de vaste werkplek zal reizen. Doet een werknemer dat bijvoorbeeld op 3 dagen per week, dan wordt de maximaal gericht vrijgestelde vergoeding gebaseerd op 3/5e van 214 (afgerond 129) reisdagen. Hierbij is niet van belang of de werkgever voor de 2 dagen per week waarop wordt thuisgewerkt, al dan niet een gericht vrijgestelde thuiswerkkostenvergoeding geeft. De werkgever zal dus het een en ander moeten aanpassen. Dat kost tijd dus adviseer werkgevers om hier tijdig mee te beginnen.

BRON: Accountancy van Mrgen
Back To Top