Ga naar hoofdinhoud

Tipweek | Tip 2 – Denk aan deadline WBSO-aanvraag 2022 voor werkgevers

Begint de periode van het S&O-werk van een werkgever op 1 januari 2022? Zorg er dan voor dat de WBSO-aanvraag uiterlijk op 20 december 2021 is ingediend bij de RVO.

Tip

Werkgevers in de research & development (R&D) kunnen gebruikmaken van de Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk (WBSO). Een belangrijke voorwaarde is dat de werkzaamheden nog niet zijn begonnen. De werkgever kan er de loonkosten mee verlagen. Ook zelfstandigen zonder personeel die tenminste 500 onderzoeksuren per jaar maken, kunnen van de WBSO gebruikmaken. Als hun S&O-werkzaamheden op 1 januari 2022 starten, kunnen zij de eerste aanvraag uiterlijk op 1 januari 2022 nog indienen. Zzp’ers krijgen een vaste aftrek van hun R&D-kosten. Startende zelfstandigen krijgen daarnaast een extra aftrek. De exacte bedragen worden eind 2021 bekendgemaakt.

Aanvragen met eHerkenning

Sinds begin november kan de WBSO-aanvraag voor 2022 worden ingediend bij de RVO. Dit kan niet meer via het eLoket. Voor het aanvragen hebben je klanten eHerkenning niveau 3 nodig met machtiging ‘RVO diensten op niveau 3’ of ‘Alle diensten op niveau 3’. Besteden zij het doen van de aanvraag (aan jou) uit, dan moeten zij daarvoor een ketenmachtiging verstrekken aan de aanvrager. Hij of zij kan dan namens de werkgever of zelfstandige inloggen bij de RVO om de aanvraag te doen.

Wijzigingen

In 2022 zijn de tarieven voor werkgevers teruggebracht naar het niveau van vóór de coronacrisis. De eerste schijf gaat van 40% terug naar 32%. Voor starters gaat het tarief in de eerste schijf van 50% terug naar 40%. De grens van de eerste schijf ligt bij € 350.000 (loon)kosten. Het tarief van de tweede schijf blijft 16%. De verrekening is in 2022 vereenvoudigd. Je klanten kunnen zelf bepalen hoeveel van het toegekende WBSO-budget zij in welk loonaangiftetijdvak willen verrekenen met hun loonheffingen. Ook wordt het aanvraagproces flexibeler en eenvoudiger.

Back To Top