Ga naar hoofdinhoud

Tipweek | Tip 1 – Tijdig aanmelden voor KOR per 1 januari 2022

Heb je klanten van wie de jaaromzet de komende jaren onder de € 20.000 blijft en willen zij vanaf 1 januari 2022 deelnemen aan de KOR? Zorg er dan voor dat zij zich uiterlijk 3 december a.s. hebben aangemeld.

Tip

Ondernemers die de Kleineondernemersregeling (KOR) toepassen, zijn vrijgesteld van BTW en hebben minder administratieve verplichtingen. Zo hoeven zij geen BTW-aangifte te doen. De KOR kan echter ook nadelig uitpakken. Help hen tijdig bij de afwegingen die zij moeten maken om de juiste keuze te bepalen. Deelname aan de KOR kan voordelig zijn voor je klanten, als zij jaarlijks BTW moeten betalen of als zij afnemers hebben die de BTW niet in aftrek kunnen brengen. De vrijstelling maakt de  producten of diensten van je klanten voor hen dan in beginsel goedkoper. Krijgen je klanten jaarlijks BTW terug of kunnen hun afnemers de BTW in aftrek brengen? In dat geval is deelname meestal niet interessant. Ook als hun omzet ieder jaar sterk wisselt en zij niet zeker weten dat hun omzet onder de drempel van € 20.000 blijft, is deelname niet verstandig. De KOR vervalt immers, zodra hun omzet in een kalenderjaar boven de € 20.000 komt. Vervolgens kunnen zij 3 jaar lang niet meer deelnemen aan de KOR.
BRON: Accountancy van Morgen
Back To Top