Ga naar hoofdinhoud

Privacybezwaren vastleggen en bewaren van kentekengegevens van tafel geveegd

De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft deze week uitspraak gedaan in een kort geding dat de stichting Privacy First tegen de Staat had aangespannen.

Kentekengegevens

De zaak gaat over de regelgeving die het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door middel van Automatic Number Plate Recognition (ANPR) mogelijk maakt. Privacy First eiste dat de ‘Wet ANPR’ en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving buiten werking worden gesteld. Volgens Privacy First is deze regelgeving in strijd met Europese regelgeving.

Geen spoedeisend belang

De voorzieningenrechter heeft de vordering van Privacy First wegens gebrek aan spoedeisend belang afgewezen. Om een vordering in kort geding te kunnen instellen is vereist dat er een spoedeisend belang bestaat bij het treffen van een voorziening zoals Privacy First die vraagt. De ANPR-regelgeving is al op 1 januari 2019 in werking getreden. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden die ondanks het tijdsverloop van ruim tweeënhalf jaar niettemin een spoedeisend belang opleveren, oordeelt de voorzieningenrechter. Daarom komt de rechtbank niet toe aan een inhoudelijke beoordeling van de vordering van Privacy First.

BRON: Accountancy van Morgen.

Back To Top