Ga naar hoofdinhoud

Studiekosten vanaf 2022 niet meer aftrekbaar – STAP-budget per 1 maart

Studiekosten en andere scholingsuitgaven zijn vanaf 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar, in plaats daarvan komt de subsidieregeling STAP-budget. Wat moet je daarover weten?

STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Je kunt vanaf 1 maart 2022 STAP-budget aanvragen bij het UWV.

De invoering van het STAP-budget betekent onder meer het volgende:

  • Studiekosten die je in 2021 hebt betaald, kun je nog aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting 2021.
  • Studiekosten die je in 2022 of later betaalt, zijn niet meer aftrekbaar.
  • Had je voor 1 juli 2015 prestatiebeurs? En is deze beurs definitief niet omgezet in een gift omdat je niet voldoet aan de diplomatermijn? Je mag deze kosten na 2021 wel aftrekken in de aangifte  inkomstenbelasting. Het aftrekbare bedrag staat in de online aangifte.
  • In de voorlopige aanslag 2022 krijg je geen aftrek van studiekosten meer.

STAP-budget

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een STAP-budget van maximaal € 1.000 euro aanvragen voor scholing en ontwikkeling. Mensen kunnen deze subsidie gebruiken voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De subsidie heet STAP. Dit staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie.

Meer kansen op arbeidsmarkt

Met het geld uit het STAP-budget kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen, bijvoorbeeld om een mbo-diploma te halen. Met het STAP-budget  wil de overheid mensen helpen om zich te ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Werkenden en werkzoekenden hebben zo meer kansen om hun baan te houden of om een nieuwe baan te vinden.

STAP-budget vervangt scholingsaftrek

Het STAP-budget is een subsidieregeling voor scholing en ontwikkeling. Tot 1 januari 2022 is het voor werkenden en werkzoekenden mogelijk om bij de aangifte inkomstenbelasting scholingskosten af te trekken. Daarna zijn deze kosten niet meer aftrekbaar.

Aanpassing is gewenst, omdat juist de mensen die het meeste voordeel hebben van een investering in de eigen loopbaan weinig gebruik maken van deze mogelijkheid, bijvoorbeeld mensen die om financiële redenen geen (bij)scholing kunnen volgen.

De overheid wil dat deze mensen met het STAP-budget zelf kunnen kiezen voor het volgen van een opleiding of cursus zodat ook zij zich kunnen ontwikkelen tijdens hun loopbaan en hun positie op de arbeidsmarkt kunnen versterken.

STAP-portaal – UWV

Met ingang van 1 maart 2022 kunnen werkenden en werkzoekenden via het STAP-portaal van UWV het STAP-budget aanvragen. Dit kan per persoon één keer per jaar. Als de aanvraag is goedgekeurd, wordt het bedrag betaald aan de opleider. UWV beheert de aanvragen en voert deze uit.

Op het STAP-portaal kun je vanaf 1 maart 2022 terecht voor:

  • bekijken van het opleidingsaanbod;
  • aanvragen van het STAP-budget;
  • bekijken of de aanvraag is goedgekeurd;
  • uploaden van het bewijs van deelname binnen 3 maanden na de scholingsactiviteit;
  • doorgeven van wijzigingen.

STAP-scholingsregister – DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) houdt een register (scholingsregister) bij met opleidingen waarvoor mensen STAP-budget kunnen aanvragen. Een STAP-budget aanvragen kan alleen als de scholingsactiviteiten in het scholingsregister staan.

Opleiders kunnen voor meer informatie terecht bij DUO en het scholingsregister: www.stapvooropleiders.nl.

Je leest meer over het STAP-budget op rijksoverheid.nl.

BRON: Accountancy van Morgen.

Back To Top