Ga naar hoofdinhoud

‘Verhoging schijfgrens winstbelasting bij misbruik teruggedraaid’

De verhoging van de grens waaronder bedrijven minder winstbelasting betalen, kan mogelijk worden teruggedraaid als blijkt dat ondernemingen louter met dat doel kiezen voor een opsplitsing, schrijft demissionair staatssecretaris Vijlbrief aan de Tweede Kamer.

Kamerleden Nijboer (PvdA) en Van der Lee (GroenLinks) hadden Vijlbrief vragen gesteld over het artikel ‘Is belasting betalen weer iets voor de dommen?’ dat onder meer ingaat op de verruiming van het laagste tarief in de winstbelasting. Ze wilden weten of die verruiming van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting voor nieuwe mogelijkheden zorgt om belasting te ontwijken.

Monitoren

Maar Vijlbrief zegt in zijn brief dat nog niet te voorspellen is of de verruiming van het lage tarief van 15% tot een grens van € 395.000 ook wordt aangegrepen om activiteiten te spreiden over meerdere vennootschappen. Wel zal worden gemonitord of en op welke schaal en wijze bedrijven opsplitsen teneinde gebruik te maken van de verhoging van de schijfgrens in de vennootschapsbelasting ‘en, als de monitoring hiertoe aanleiding geeft, kan worden bezien of er aanleiding is om wettelijke maatregelen te nemen die ongewenste fragmentatie bestrijden’. De demissionair bewindsman denkt dat in de loop van komend jaar conclusies kunnen worden gedeeld.

Een BV die € 1 miljoen winst maakt, kan met het spreiden van de activiteiten over twee BV’s jaarlijks € 40.000 aan winstbelasting besparen, rekent Vijlbrief voor. ‘Om de winst die toekomt aan een bv te verspreiden over meerdere bv’s is het wel vereist dat de activiteiten en daarmee samenhangende winst ook daadwerkelijk toerekenbaar is aan deze verschillende bv’s.’

Meer winst is splitsen

De staatssecretaris stipt aan dat er ook overwegingen kunnen zijn om de activiteiten niet te splitsen. ‘Als activiteiten in verschillende belastingplichtige lichamen worden ondergebracht, zullen bijvoorbeeld transacties tussen de verschillende lichamen tot winstneming leiden. Verder geldt dat wanneer de activiteiten die in het ene lichaam zijn ondergebracht tot verlies leiden, deze niet kunnen worden verrekend met de winst van de activiteiten van het andere lichaam.’ Maar: ‘Naar verwachting zullen belastingplichtigen die (substantieel) meer winst behalen dan de hoogte van de schijfgrens en hun activiteiten (en daarmee hun winst) relatief eenvoudig over verschillende vennootschappen kunnen verdelen, gebruik maken van voorgenoemde schijfverlenging.’ Vijlbrief geeft aan dat het kabinet rekening houdt met ‘;een additioneel gedragseffect van 10%’. Sowieso gaat de maatregel de schatkist € 3,7 miljard kosten.

Sinds 2001 is het marginale fiscale toptarief voor werknemers van 52% naar 49% gedaald. Dga’s met een winst tot twee ton zijn in die periode van ruim 50% naar ongeveer 38% gegaan, met een hogere winst zitten dga’s op 46%. De IB-ondernemer is van 52% gedaald naar 44%, laat de bewindsman nog zien in zijn Kamerbrief.

BRON: Accountancy van Morgen.

Back To Top