Ga naar hoofdinhoud

Overeenstemming bonden en werkgevers over hervorming arbeidsmarkt

De vakbonden en werkgevers hebben een akkoord op hoofdlijnen gesloten over hervorming van de arbeidsmarkt. Flexwerk wordt daarbij flink ingeperkt: het nul urencontract verdwijnt en uitzendwerk mag in plaats van 5,5 jaar nog maar maximaal drie jaar duren. Zzp’ers zouden volgens het akkoord minimaal 35 euro per uur moeten gaan verdienen. Vakbonden en werkgevers hopen dat het akkoord door een nieuw kabinet zal worden overgenomen. Het akkoord is onderdeel van een advies dat is opgesteld in de Sociaal Economische Raad (SER) en is bedoeld om invloed uit te oefenen op de formatie.

Nul urencontracten verdwijnen wat de sociale partners betreft dus helemaal. Werkgevers zouden de zekerheid van een aantal uren moeten geven, maar mogen die wel flexibel invullen. Het uitzendbeding, waardoor uitzendkrachten van de ene op de andere dag hun baan kunnen verliezen, zou bovendien verkort moeten worden van anderhalf jaar naar twaalf maanden. Daarna geldt een opzegtermijn.

Tarief zzp’ers

Zzp’ers zouden volgens het akkoord minimaal 35 euro per uur moeten gaan verdienen. Wie minder dan dat uurloon krijgt moet door het bedrijf in loondienst genomen worden. Als de werkgever of opdrachtgever dat niet wil, dan moet bij de Belastingdienst beargumenteerd worden waarom geen sprake is van loondienst.

Meer interne flexibiliteit

In ruil voor het aan banden leggen van flexwerk krijgen werkgevers wat de sociale partners betreft wel meer interne flexibiliteit. Als er tijdelijk weinig werk is kunnen werkgevers hun werknemers bijvoorbeeld tot 20 procent van de tijd naar huis sturen. De werkgever betaalt dan minder loon, maar de werknemer houdt zijn volledige salaris. Het is nog onduidelijk hoe dat wordt aangevuld.


VNO-NCW: ‘Geen minimumtarief van 35 euro’

Dat er een minimumtarief van 35 euro komt voor zzp’ers is een ‘onjuiste voorstelling van zaken’. Dit zegt voorzitter Ingrid Thijssen van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Volgens haar verandert er niet zoveel.

Inkomensgrens

Thijssen op BNR: ‘Er komt geen minimumtarief. Wat er wél komt is een inkomensgrens die is 30 á 35 euro’. Verdient iemand minder, dan adviseert VNO-NCW om zo iemand als werknemer te beschouwen en niet als zelfstandige. Maar die persoon kan er nog steeds vrijwillig voor kiezen om wel zelfstandig te zijn. Met de inkomensgrens hoopt VNO-NCW af te zijn van de problematiek van schijnzelfstandigheid. ‘En daarboven zijn het mensen met veel onderhandelingspositie – die hoef je niet te beschermen en daar ontstaat ook juist de duidelijkheid: je bent in principe gewoon zelfstandige.’

Uitzendkrachten

Ook zegt Thijssen dat er weinig verandert aan de positie van de uitzendkrachten. Het leek erop dat uitzendkrachten alleen maar bij ziekte en piekbelasting mochten worden ingezet waardoor werkgevers sneller uitzendkrachten in vaste dienst zouden moeten nemen, maar ook dat is volgens Thijssen onjuist: ‘Het is niet zo dat we afgesproken hebben dat het alleen maar mag bij ‘Piek en Ziek’. Op dat punt gebeurt niks, er verandert wat dat betreft niets. Wat wél is afgesproken is dat uitzendkrachten niet meer ‘eeuwig in de situatie blijven waar ze vandaag kunnen horen dat ze morgen geen werk hebben of dat ze niet hetzelfde loon krijgen voor hetzelfde werk. Dat zijn de dingen die we op dat punt hebben afgesproken.’

Bron: Accountancy van Morgen.

Back To Top