Ga naar hoofdinhoud

Ombudsman onderzoekt verdwijnen blauwe envelop

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de verplichting om berichten van de Belastingdienst uitsluitend digitaal te ontvangen.

De zogeheten blauwe envelop wordt stapsgewijs vervangen door digitaal verkeer. Ombudsman Reinier van Zutphen heeft hier sinds half november 475 signalen van verontruste burgers over ontvangen.

Op 1 november 2015 is de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst (EBV) in werking getreden. Het doel van de wet is om alle correspondentie tussen burger en Belastingdienst digitaal te laten verlopen. De wet wordt gefaseerd en met een gewenningsperiode ingevoerd. In deze eerste fase gaat het om mensen die recht hebben op een toeslag. Vanaf december 2015 wordt de voorschotbeschikking 2016 uitsluitend digitaal verstuurd en niet meer per post.

De ombudsman stelde begin november staatssecretaris Wiebes vragen over de gevolgen van de verplichte elektronische berichtenverkeer voor burgers die niet digitaal vaardig zijn. Het aanblijvend hoge aantal signalen is volgens de ombudsman aanleiding om een onderzoek te starten.

De centrale vraag is volgens de ombudsman in hoeverre de Belastingdienst heeft voldaan aan wat mensen redelijkerwijs mogen verwachten van de Belastingdienst bij het invoeren van verplicht elektronisch berichtenverkeer, en in hoeverre in de praktijk een uitzondering mogelijk is voor mensen die hier moeite mee hebben. Hij verwacht zijn onderzoek in het voorjaar van 2016 af te ronden.

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën kwam bezorgde burgers eerder deze week al tegemoet door te beloven dat mensen zonder computer of internet toch berichten op papier kunnen blijven ontvangen.

Reactie Belastingdienst

De Belastingdienst zegt dat zij het onderzoek van de ombudsman met vertrouwen tegemoet ziet. De dienst hoopt dat het onderzoek bijdraagt aan “een nog betere” dienstverlening. Met de ombudsman is goed overleg over signalen uit de samenleving. De Belastingdienst zegt voortdurend aanpassingen te doen.

De Belastingdienst beschouwt de digitalisering als een belangrijke eerste stap in de verbetering van de dienstverlening naar belastingplichtigen en personen die recht hebben op toeslagen. Het moet de “complexe stroom” aan blauwe brieven, die de belastingbetaler jaarlijks ontvangt, vervangen.

De dienst benadrukt dat voor deze modernisering vijf tot zeven jaar is uitgetrokken. Er is een breed netwerk van maatschappelijke organisaties bij betrokken, die mensen kunnen helpen.

Bron: Nationale ombudsman/ANP

Back To Top