Ga naar hoofdinhoud

Nog snel een schenking doen?

Het einde van het jaar nadert en u bent in een vrijgevige bui. Stel, u wilt uw (klein)kinderen nog voor de kerst verrassen met een mooi bedrag om bijv. een andere auto of een nieuw bankstel te kopen. Hoe pakt u dit fiscaal het beste aan?

Schenking aan kleinkind

Vrijstelling. Schenkt u aan uw kleinkind, dan geldt hiervoor een vrijstelling van ‘slechts’ € 2.208 (2020).

Eenmaal per jaar. Deze vrijstelling kunt u slechts eenmaal per jaar gebruiken. Als u dus eerder dit jaar al een schenking aan uw kleinkind(eren) heeft gedaan waarbij deze schenkingsvrijstelling is benut, dan kan dat niet nogmaals in 2020. U zult dan moeten wachten tot 2021.

Splitsen. Wilt u meer schenken dan het vrijgestelde bedrag van € 2.208, dan is het raadzaam de schenking te splitsen in twee delen. Door de tweede schenking uit te stellen tot januari 2021, kunt u opnieuw gebruikmaken van de schenkingsvrijstelling. Tip. Daar komt bij dat de schenkingsvrijstelling in 2021 tijdelijk met € 1.000 wordt verhoogd tot € 3.244. Deze eenmalige verhoging is bedoeld om familie en vrienden in de coronacrisis extra financiële steun te geven. U kunt dus in totaal aan uw kleinkind rond de jaarwisseling onbelast een bedrag van € 5.452 schenken.

Tarief. Schenkt u meer dan het vrijgestelde bedrag, dan moet er door uw kleinkinderen over het meerdere schenkbelasting worden voldaan. Deze bedraagt in eerste instantie 18% en loopt op tot 36% bij belaste schenkingen boven € 126.722.

Schenking aan kinderen

Jaarlijkse vrijstelling. Als u een geldbedrag wilt schenken aan uw kind, dan mag u jaarlijks een bedrag van € 5.515 (2020) belastingvrij schenken.

Eenmalige vrijstellingen. Dit bedrag mag eenmalig worden verhoogd tot € 26.457 als uw kind tussen 18 en 40 jaar oud is. Als de schenking door het kind wordt gebruikt voor aankoop of verbetering van een woning, dan mag er een bedrag van € 103.643 eenmalig onbelast worden geschonken. Hetzelfde geldt als deze schenking wordt gebruikt voor aflossing van een eigenwoningschuld.

Over het jaar heen tillen. Ook kinderen kunnen slechts eenmaal per jaar gebruikmaken van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling. Dit betekent dat het uitstellen van een schenking naar januari 2021 ook hier de mogelijkheid biedt om het dubbele te schenken zonder dat hierover schenkbelasting hoeft te worden betaald. Tip. Ook de schenkingsvrijstelling voor kinderen wordt in 2021 tijdelijk met € 1.000 verhoogd tot € 6.604. Zo kunt u in totaal aan uw kind rond de jaarwisseling onbelast een bedrag van € 12.119 schenken.

Tarief. Schenkt u meer dan de vrijgestelde bedragen, dan moet uw kind tot € 126.722 10% schenkbelasting betalen en over het meerdere 20%.

Aangifte doen

Voor 1 maart 2021. Als u deze grenzen overschrijdt en er dus schenkbelasting moet worden betaald, moet de ontvanger een aangifte schenkbelasting indienen. Dit kan digitaal via MijnBelastingdienst. De aangifte moet worden ingediend binnen twee maanden na afloop van het jaar. Voor schenkingen over 2020 is dit dus voor 1 maart 2021.

Soms ook bij vrijstelling. Als er gebruik wordt gemaakt van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling, dan hoeft er geen aangifte te worden gedaan. Om aanspraak te kunnen maken op de specifieke eenmalige vrijstellingen (die slechts eenmaal mogen worden benut), moet het kind wel tijdig de aangifte schenkbelasting indienen.

Door slim gebruik te maken van de schenkingsvrijstellingen, kunt u uw (klein)kinderen een mooi geldbedrag cadeau doen rond de feestdagen. Wilt u meer schenken, dan kan een ‘januarigeschenk’ meer dan een verdubbeling van het vrijgestelde bedrag opleveren. De schenkingsvrijstelling wordt in 2021 tijdelijk met € 1.000 verhoogd.
Bron: Indicator
Back To Top