Ga naar hoofdinhoud

Zes op tien bedrijven moeten loonkostensteun deels terugbetalen

Naar schatting zes op de tien bedrijven die afgelopen voorjaar een beroep hebben gedaan op de eerste loonkostenregeling (NOW) van het kabinet, moeten een deel daarvan terugbetalen. Dat komt doordat zij minder omzet zijn misgelopen dan zij vooraf hadden ingeschat, of doordat hun loonkosten lager zijn uitgevallen.

Dat meldt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

De schatting is op basis van de aanvragen die het UWV tot nu toe heeft vastgesteld, zo’n 20 duizend. In totaal maakten bijna 140 duizend werkgevers gebruik van de NOW 1. “Hoe representatief deze groep is voor de totale populatie, is op dit moment niet goed te zeggen. Het gaat hier veelal om (kleinere) werkgevers die geen derdenverklaring of accountantsverklaring hoeven te overleggen”, aldus de minister.

Coulance

“Sommige werkgevers hebben zien aankomen dat een deel van de NOW-subsidie moet worden terugbetaald en hebben zich daarop voorbereid. Voor andere werkgevers zal de terugbetaling rauw op hun dak vallen, zeker nu de tijden economisch nog steeds zwaar zijn”, schrijft Koolmees.

De minister zal daarom coulant zijn als het gaat om het terugbetalen van te veel ontvangen subsidie. Werkgevers kunnen met het UWV een betalingsregeling van een jaar afspreken. “Als ook deze termijn tot problemen zou leiden bij de werkgever, kan samen met UWV worden bezien op welke termijn wel terugbetaald kan worden.”

Vrijwillig lagere NOW-subsidie

Enkele werkgevers hebben laten weten vrijwillig een lagere NOW-subsidie te willen ontvangen dan waar zij gezien hun omzetverlies recht op hebben, schrijft Koolmees verder. “Ik stel dit op prijs, mede omdat ik heb opgeroepen om de NOW alleen aan te vragen als het echt noodzakelijk is.”

Werkgevers die vrijwillig minder NOW willen ontvangen kunnen bij hun aanvraag tot definitieve vaststelling een lager percentage omzetverlies opgeven. Het UWV gaat in deze gevallen bij de vaststelling dan uit van het door de werkgever opgegeven (lagere) omzetverlies. Koolmees: “Wanneer een accountantsverklaring of derdenverklaring nodig is, zal een accountant of deskundige derde ten behoeve van een sluitende administratie in diens verklaring wel het daadwerkelijke percentage omzetverlies rapporteren.”

Ondernemers konden een beroep doen op de eerste NOW-regeling als zij minstens een vijfde van hun opbrengsten zagen wegvallen door de coronamaatregelen, zoals de sluiting van de horeca en het verbod op evenementen. Zij konden tot 90 procent van hun loonkosten vergoed krijgen. Het subsidiebedrag was mede afhankelijk van hoe zwaar hun omzet werd geraakt. Dat wordt pas achteraf definitief vastgesteld.

Bron: Accountant.nl

Back To Top