Ga naar hoofdinhoud

Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek: hoe zit het precies?

Een ondernemer kan niet meer zelfstandigenaftrek claimen dan het bedrag aan fiscale winst. Hierdoor kan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek (NGZA) ontstaan. Voor het belastingjaar 2019 hebben circa 5.000 belastingplichtigen verzuimd hun belastbare winst te verlagen met door hen opgebouwde NGZA, meldt de fiscus. Als je een klant hebt voor wie dit geldt, dan ontvang je binnenkort een informatiebrief van de Belastingdienst.

Voor het belastingjaar 2018 hebben circa 20.000 belastingplichtigen zichzelf benadeeld. Deze aangiften neemt de Belastingdienst in behandeling om de aangifte inkomstenbelasting (IB) te corrigeren naar een lagere fiscale winst.

In de informatiebrief stelt de Belastingdienst uit praktische overwegingen voor om, voor zover de klant daar recht op heeft, de NGZA in de aangifte IB 2019 te claimen. Als je deze aangifte al hebt ingediend, adviseert de Belastingdienst een verbeterde aangifte in te dienen.

Verrekening in oude jaren

Bij een beperkte groep belastingplichtige is verrekening alleen nog in oude jaren mogelijk. Hierbij dreigt verdamping van het opgebouwde NGZA-saldo. Je ontvangt hierover een aangepaste informatiebrief met het advies om voor die klant een verbeterde aangifte IB in te dienen over het jaar 2015 of 2016.

Meerdere klanten

Heb je meerdere klanten die nog NGZA kunnen claimen, dan neemt een accountmanager van de Belastingdienst contact met je op. Zodra je kunt aantonen dat je nog steeds als gemachtigde optreedt voor deze belastingplichtigen, dan krijg je meer informatie van de accountmanager.

Verrekening 9 jaar terug

NGZA kan na het ontstaansjaar in de 9 daaropvolgende belastingjaren (stallingsperiode) worden verrekend. Dit voor zover de winst daarvoor ruimte biedt en recht op zelfstandigenaftrek bestaat in het betreffende jaar. Verrekening van NGZA moet plaatsvinden in de volgorde waarin deze is ontstaan.

Op dit moment zijn er circa 235.000 belastingplichtigen met een gestald bedrag aan NGZA. Hiervan hebben 180.000 belastingplichtigen in de afgelopen 9 jaar nog niet een voldoende hoog positief resultaat gerealiseerd om hun belastbare winst te verlagen met NGZA.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Back To Top