Ga naar hoofdinhoud

Nieuw box 3-plan komt op Prinsjesdag

Het is nog tot Prinsjesdag wachten op de nieuwe plannen die staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) heeft voor de box 3-heffing. Eerder liet hij al weten af te zien van de drastische herziening die zijn voorganger Snel per 2022 wilde doorvoeren.

Snel wilde een forfaitair stelsel waarin de werkelijke verhouding van spaargeld, beleggingen en schulden per belastingplichtige bepalend was en waarbij elke categorie een eigen forfaitair rendement had. ‘Het voorstel zou weliswaar spaarders tegemoet kunnen komen, maar er zijn andere belastingplichtigen die door dit voorstel zwaarder zouden worden belast. Voor mensen van wie het vermogen in box 3 voor een relatief klein deel uit spaargeld bestaat, zou de belastingdruk aanzienlijk stijgen ten opzichte van de huidige situatie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om relatief kleine beleggers die doorgaans defensief beleggen en daardoor gemiddeld genomen lagere beleggingsrendementen halen’, schrijft Vijlbrief aan de Tweede Kamer. Kleine beleggers zouden zich gedwongen voelen risicovol te gaan beleggen, was de vrees. ‘Tegemoetkomen aan de nadelige gevolgen voor mensen met laagrenderende bezittingen anders dan spaargeld, leidt onvermijdelijk tot een complexer stelsel dat bovendien gevoeliger wordt voor arbitrage.’

Het kabinet werkt daarom aan een ander wetsvoorstel, waarin wel een progressief tarief, een vermogensbelasting en het belasten van het reële rendement zijn opgenomen. Maar de herziening zal tijd kosten. ‘Om een groot deel van de spaarders en de relatief kleine beleggers toch op korte termijn tegemoet te kunnen komen, wordt daarnaast gekeken naar aanpassingen binnen het huidige stelsel. Ik onderzoek de mogelijkheden hiertoe. Ik streef ernaar om dit op Prinsjesdag in een concreet voorstel aan uw Kamer aan te bieden.’

Schending mensenrechten

Op de derde dinsdag in september komt Vijlbrief ook terug op de kwestie of de heffing op basis van een forfaitair rendement tussen 2013 en 2016 een schending van de mensenrechten opleverde: ‘Het is complexe materie, ik vind het daarom belangrijk de uitleg en de gevolgen van de arresten van de Hoge Raad van 14 juni 2019 inzake de box 3-heffing met inachtneming van het deskundigenadvies en de notitie van het CPB nader te bestuderen. In de zomerperiode wordt dit afgerond, zodat ik de kabinetsreactie met Prinsjesdag naar uw Kamer kan sturen.’

Bron: Accountancy Vanmorgen

Back To Top