Ga naar hoofdinhoud

Aanvullend geboorteverlof aanvragen vanaf 1 juli 2020

Vanaf 1 juli 2020 kunt u voor uw werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Het aanvullend geboorteverlof is voor de partner van de moeder die op of na 1 juli 2020 een baby heeft gekregen. Partners kunnen maximaal 5 weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Tijdens het verlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Partners hebben recht op aanvullend geboorteverlof als het kind op of ná 1 juli 2020 geboren wordt. Zij moeten het aanvullend geboorteverlof opnemen binnen 6 maanden na de geboorte van het kind. En zij moeten eerst het geboorteverlof van 1 week hebben opgenomen.

Het aanvullend geboorteverlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken. De uitkering is maximaal 70% van het dagloon van uw werknemer. Er geldt een maximum dagloon.

Voorwaarden aanvullend geboorteverlof

Voor het opnemen van het aanvullend geboorteverlof geldt een aantal regels:

  • Uw werknemer neemt eerst het standaard geboorteverlof op van 1 keer het aantal werkuren per week.
  • Uw werknemer neemt de extra verlofweken op binnen 6 maanden na de geboorte. Dit kan in 1 keer (5 weken achter elkaar), of verspreid over de 6 maanden.
  • Uw werknemer heeft het kind erkend.
  • Uw werknemer is de partner van de moeder van het kind. Volgens de wet is dit het geval als uw werknemer:
    • met haar getrouwd is, of;
    • haar geregistreerde partner is, of;
    • ongehuwd met haar samenwoont.

De betaling van de uitkering

UWV betaalt de uitkering aan uw werknemer, of aan u als u hiervoor kiest in de aanvraag. Zij betalen de uitkering 1 keer in de 4 weken achteraf. Hoeveel zij per periode betalen, hangt af van de datum waarop het verlof ingaat. Voorbeeld: als uw werknemer 5 weken verlof opneemt, en de eerste betaaldatum is 2 weken na de ingangsdatum van het verlof, dan betalen zij 2 weken van het totale bedrag. Na 4 weken betalen zij 3 weken van het totale bedrag. Als uw werknemer het verlof gespreid opneemt, betalen zij het bedrag ook in 1 of 2 keer.
Als u het verlof achteraf aanvraagt, betaalt het UWV het hele bedrag in 1 keer.

Hoe vraagt u het aanvullend geboorteverlof aan?

Vraag het aanvullend geboorteverlof aan voor uw werknemer via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal of via DigiPoort.

Bron: Loonvisie.nl

Back To Top