Ga naar hoofdinhoud

Meldplicht datalekken vanaf 1 januari

Met ingang van 1 januari 2016 is een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van kracht die een meldplicht regelt voor datalekken.

Deze meldplicht houdt in dat organisaties die persoonsgegevens verwerken, datalekken moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens (Voorheen College Bescherming Persoonsgegevens). Daarnaast moet dat in bepaalde gevallen ook aan de betrokkene worden gemeld. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels voor deze meldplicht datalekken opgesteld. Deze beleidsregels dienen tevens als uitgangspunt voor het handhavingsbeleid van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Campagne en seminar

Afgelopen week startte de NOREA een voorlichtings- en publiciteitscampagne over deze meldplicht. Lees meer over datalekken allesoverdatalekken.nl.

Op 10 december is er een seminar geweest over dit onderwerp. Bekijk de presentatie.

Bron: accountant.nl

Back To Top