Ga naar hoofdinhoud

Bijboeken DGA-salaris in rekening-courant, foute boel!

De DGA van een in zwaar weer verkerende BV (met een negatief eigen vermogen) boekte zijn salaris keurig netjes in rekening-courant. Het gevolg? Prijs! Voor de Belastingdienst wel te verstaan. Hoe zorgt u dat het goed gaat?

Creatieve ondernemer. Een creatieve ondernemer (hij hield zich bezig met research en development op het gebied van polymeersystemen) kwam met zijn BV in zwaar weer terecht. De BV leed drie jaar achter elkaar verlies en dat veroorzaakte financiële problemen. Geld was er dus niet meer, maar de BV had wel een inmiddels verkregen octrooi geactiveerd. Aan dit octrooi was echter nog geen waarde toegekend. Verder had de BV drie andere octrooien in aanvraag.

Wat met het salaris van de DGA?

Boeking in rekening-courant. Over 2010 nam de DGA een salaris op van bruto € 47.558,-. De hierover verschuldigde loonbelasting van € 17.227,- werd afgedragen. De resterende € 30.331,- werd in rekening-courant geboekt.

Wat vond de fiscus? Toen opname hiervan wegens de financiële problemen van de BV onmogelijk bleek, verzocht de DGA de fiscus om vermindering van zijn aanslag IB/PVV 2010 met dit bedrag. Daar deed de inspecteur niet aan mee. De DGA had nu eenmaal salaris genoten en daarover moet gewoon belasting betaald worden, ook als uitbetaling later niet (meer) mogelijk is.

Naar de rechter. De ondernemer stapte vervolgens naar de Rechtbank Gelderland, 05.06.2014 (RBGEL:2014:3601) , en daarna naar het Hof Arnhem-Leeuwarden. Daar ging hij voor twee ankers liggen. Allereerst stelde hij dat het bijgeboekte salaris nooit was genoten en dus niet belast was. En zo het al genoten was, dan kon hij de ontstane vordering op zijn BV (gelet op de financiële positie daarvan) als terbeschikkingstellingsverlies in box 1 nemen en afwaarderen tot een lager bedrag.

Fiscaal ‘genietingsmoment’

Uitspraak Hof: belast. Helaas: rentedragend in rekening-courant boeken, levert een fiscaal (belast) genietingsmoment op en daar is helemaal niets meer aan te doen. Ook niet als de BV later niet goed is voor zijn centen.

Wat betreft die afboeking ging de rechter niet mee met de inspecteur (die stelde dat de vordering kapitaal was geworden, wat nooit afgewaardeerd kan worden), maar toch was afboeking niet aan de orde. De BV was namelijk niet helemaal ‘down and out’, de BV had namelijk nog wel wat vermogen en bovendien ging het inmiddels beter. En verliezen in de aanloopperiode zijn normaal, wist het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24.04.2015 (GHARL:2015:2735) .

De rechter vond het voor de afboeking niet van belang – en dat is voor vergelijkbare gevallen van groot belang – of de belanghebbende de deurwaarder heeft langsgestuurd (‘invorderingsmaatregelen heeft genomen’). Ook zonder zulke maatregelen kan tot afwaardering worden overgegaan als aan de wettelijke vereisten daarvoor is voldaan. De Hoge Raad, 11.12.2015 (HR:2015:3551) , heeft nu de uitspraak van het Hof definitief bekrachtigd.

Moraal van dit verhaal

Ga – als het niet goed gaat met de BV – niet eindeloos door met het uitbetalen van (belast!) salaris aan de DGA. Boek het zeker niet in rekening-courant, want dat levert ongewenste gevolgen op, zoals in deze zaak bleek. Ga tijdig met de fiscus in overleg en breng het salaris in onderling overleg terug naar een lager bedrag. Dat kan mits onderbouwd en akkoord voor de fiscus ook nihil zijn.

Ga – als het niet goed gaat met de BV – niet eindeloos door met het uitbetalen van uw (belaste!) salaris. Boek het zeker niet in rekening-courant. Ga vooral tijdig met de fiscus om tafel en breng uw salaris in onderling overleg terug naar een lager bedrag. Dit kan – mits onderbouwd en akkoord voor de fiscus – ook nihil zijn.

Gerelateerde documenten

Rechtspraak: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24.04.2015, GHARL:2015:2735[Weblink]
Rechtspraak: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 24.04.2015, GHARL:2015:2735
Rechtspraak: Hoge Raad, 11.12.2015, HR:2015:3551[Weblink]
Rechtspraak: Hoge Raad, 11.12.2015, HR:2015:3551
Kredietverstrekking in rekening-courant[Contract]
Kredietverstrekking in rekening-courant
Bron: Indicator.nl
Back To Top