Ga naar hoofdinhoud

Top 5 ontslag op staande voet

Kun je voor het proppen van tientallen augurken op een broodje op staande voet ontslagen worden? Ja, dat kan. Net als voor een kopstoot aan een leidinggevende.

Een terecht gegeven ontslag op staande voet kan vergaande gevolgen hebben voor de werknemer. De arbeidsovereenkomst eindigt per direct en de werknemer heeft vaak geen recht op een WW-uitkering. Hiernaast kan de werknemer schadeplichtig zijn tegenover de werkgever.

Vanwege deze vergaande gevolgen, is een ontslag op staande voet alleen rechtsgeldig als er sprake is van een dringende reden die tijdig wordt medegedeeld aan de werknemer.

Hieronder volgt een top 5 van de recente ontslag op staande voet-zaken. Redelijk of niet, in de onderstaande uitspraken was het ontslag op staande voet rechtsgeldig.

  1. Diefstal 50 cent

In deze zaak had een medewerker van een espressobar 50 cent die zij van een klant ontving voor het gebruikmaken van het toilet, eerst in haar broekzak gestopt en daarna – nadat een collega haar hierop aansprak – het geld alsnog afgestort. De Rechtbank oordeelde dat het gegeven ontslag op staande voet rechtsgeldig was. De werkneemster had er blijk van gegeven niet helemaal te vertrouwen te zijn.

  1. Kopstoot leidinggevende

Tijdens een functioneringsgesprek met de leidinggevende lopen de emoties hoog op, waarop de werknemer de ruimte wil verlaten. De leidinggevende roept meerdere malen ‘Hier’, waarna de werknemer de leidinggevende een kopstoot geeft. De werknemer voelde zich als een hond behandeld. De Rechtbank en het Hof oordelen dat een dergelijk taalgebruik niet het toebrengen van fysiek letsel zoals een kopstoot, rechtvaardigt. Het ontslag was rechtsgeldig.

  1. Diefstal sigaret collega

In deze zaak had een productiemedewerker zonder toestemming één of meerdere sigaretten van een collega weggenomen. De Rechtbank oordeelde dat de ontvreemding van de zaak van een collega, in combinatie met de ontkenning daarvan en het niet spontaan melden van het gebruik van een sigaret of een spontaan excuus, voldoende reden vormde voor een ontslag op staande voet.

  1. Proppen van tientallen augurken op een broodje

Nadat een klant van Burger King een broodje hamburger met extra augurken had besteld, kreeg deze een broodje met bacon. De klant gaf het broodje terug en vroeg  om een nieuw broodje met extra augurken. Daarop kreeg de klant een broodje met tientallen augurken er op, in plaats van vier stuks. De klant plaatst een foto van het broodje op Facebook met daarbij een klacht over Burger King. Het ontslag op staande dat daarop volgde was rechtsgeldig. Zo oordeelde de Rechtbank dat het professioneel bereiden van voedsel of maaltijden voor derden een serieuze aangelegenheid en verantwoordelijkheid is, waarmee niet valt te spotten. Door op deze wijze te werk te gaan, heeft de werknemer blijk gegeven volstrekt ongeschikt te zijn als professioneel bereider van voedsel of maaltijden, en heeft zij ook haar werkgeefster op ontoelaatbare wijze in een kwaad en schadelijk daglicht gesteld, aldus de Rechtbank.

  1. Faken bron door journalist

Na een tip dat krantenartikelen van een bij een dagblad werkzame journalist niet waarheidsgetrouw zouden zijn, stelt deze werkgever een onderzoek in. Hieruit bleek dat vele namen die de werknemer als bron had opgegeven niet traceerbaar waren op internet. Tijdens een gesprek had de werknemer ook erkend soms namen te hebben gefingeerd. Het daarop gevolgde ontslag op staande voet achtte de Rechtbank dan ook rechtsgeldig.

Lengte dienstverband niet van belang

Hieruit blijkt dus dat kleine vergrijpen (bagateldelicten) en eenmalige incidenten al tot ontslag op staande voet kunnen leiden en dat het daarbij niet uitmaakt of de werknemer al jaren in dienst is van de werkgever. In de zaken waarbij tientallen augurken op een broodje werden gepropt en de zaak waarbij de leidinggevende een kopstoot kreeg, waren de werknemers al ruim tien jaar in dienst van de werkgever. Of een ontslag op staande voet rechtsgeldig is zal daarom aan de hand van de omstandigheden van het geval worden beoordeeld.

Bron: accountant.nl

Back To Top