Ga naar hoofdinhoud

Meer pensioenpremie voor alle werknemers, korting in reisbranche

Nederlandse werknemers moeten volgend jaar aanzienlijk meer betalen aan pensioen. Tegelijk zien werknemers in de reisbranche hun pensioenaanspraken gekort.

Honderden euro’s

De hogere premie is een gevolg van nieuwe rekenregels van De Nederlandsche Bank (DNB). Dat schrijft RTL Nieuws, dat een rondgang deed langs Nederlandse pensioenfondsen. De precieze premies zijn nog niet bekend, maar het zou gaan om zo’n tientallen tot honderden euro’s stijging, aldus RTL Nieuws. Zo zou de premie van het ABP ongeveer met zeven procent omhoog moeten en wordt er bij PFZW rekening gehouden met een stijging van ruim tien procent. Bij kleinere pensioenfondsen kan de stijging nog groter zijn.

Rekenrente omlaag

DNB past elke vijf jaar de rekenrente aan. Vorig jaar stelde een commissie onder leiding van oud-minister Jeroen Dijsselbloem vast dat die rekenrente, het verwachte rendement op de investeringen, door de huidige lage rente verder omlaag moet. Dat betekent dat pensioenfondsen meer geld in kas moeten hebben voor toekomstige pensioenverplichtingen. De fondsen kunnen om dat te bewerkstelligen de inkomsten verhogen door de premie op te schroeven of de uitgaven verlagen door de pensioenen te versoberen. Een combinatie van de twee is ook mogelijk. Voor werknemers betekent dit dat er minder overblijft van het nettoloon (omdat er een groter deel naar de pensioenfondsen gaat).

Reisbranche

In de reisbranche krijgen werknemers te maken met kortingen op hun pensioenaanspraken. Het geldt voor iedereen die via de werkgever is aangesloten bij Reiswerk Pensioenen. Per 1 januari 2021 vindt er een collectieve waardeoverdracht (cwo) van de pensioenaanspraken plaats van Reiswerk Pensioenen naar pensioenfonds PGB. Die cwo, waarmee werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden hebben ingestemd, kan gepaard gaan met kortingen van de pensioenaanspraken van wel 16%, schrijft de website Travelpro.

Terugverdienen

De korting die bij die cwo wordt doorgevoerd zou ook hebben plaatsgevonden als Reiswerk Pensioenen de regeling was blijven uitvoeren, laat koepel ANVR weten. Het pensioenfonds heeft niet genoeg geld in kas om alle toekomstige pensioenen te kunnen betalen. Door de korting stijgt de dekkingsgraad. Bij PGB wordt voor dezelfde premie meer pensioen opgebouwd dan bij Reiswerk Pensioenen mogelijk zou zijn geweest. Zo kan de korting de komende jaren deels worden gecompenseerd. Ook hoopt de ANVR dat bij PGB in de toekomst eerder indexatie mogelijk zal zijn. De meeste reisprofessionals hebben nog meer dan voldoende tijd de korting te compenseren. Voor hen die dat niet kunnen, zoals mensen die nu gepensioneerd zijn, wil Reiswerk Pensioenen de pijn verzachten.

Bron: accountancy Vanmorgen

Back To Top