Ga naar hoofdinhoud

4% ZZP’ers acuut in problemen als inkomen wegvalt

Zelfstandigen lopen vier keer zoveel risico om in de financiële problemen te komen als andere werkenden. Zonder het TOZO-vangnet zou dit risico zelfs tien keer zo groot zijn. Dat stellen het CPB en de AFM.

Stresstest

Zeker 73.000 huishoudens komen binnen drie maanden in financiële problemen als de kostwinner zijn inkomen verliest. Dit ondanks het vangnet van WW en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO). Dat concluderen het Centraal Planbureau (CPB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van een stresstest. In de test is niet gekeken naar onverwachte uitgaven, zoals de reparatie van een kapotte auto. Daarom kan de klap voor huishoudens die getroffen worden nog harder aankomen.

Gevarenzone

Juist de kwetsbaarste huishoudens lopen in de coronacrisis de grootste kans om hun werk te verliezen, zegt het CPB. Het gaat vaak om lagere inkomens, alleenstaanden of alleenverdieners en jonge mensen. Circa 1 procent van de werknemers en 4 procent van de zelfstandigen bevinden zich in de gevarenzone. Als het verlies van inkomen zes maanden duurt loopt het aantal huishoudens dat het niet redt op tot 106.000, zegt het CPB.

Bron: accountancy Vanmorgen

Back To Top