Ga naar hoofdinhoud

Kabinet onderzoekt alternatief voor Beschikking geen loonheffingen

Het kabinet onderzoekt het alternatief dat door diverse partijen zoals FNV Zelfstandigen en Stichting ZZP Nederland voor de Beschikking geen loonheffingen is aangedragen.

Brief Staatssecretaris van Financiën, 19 februari 2015, nr. DB/2015/21 U

Het kabinet onderzoekt het alternatief dat door diverse partijen zoals FNV Zelfstandigen en Stichting ZZP Nederland voor de Beschikking geen loonheffingen is aangedragen. Het kabinet onderzoekt of het voorstel aan zowel de wensen van de zzp-organisaties en de vakbonden als aan de wensen van de werkgeversorganisaties tegemoet komt terwijl tegelijkertijd zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de doelstellingen van het wetsvoorstel, te weten het vergroten van de mogelijkheden voor de Belastingdienst om handhavend op te treden en een herstel van het evenwicht in de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer.

Voorlopig zal de VAR 2014 geldig blijven als de opdrachtnemer hetzelfde werk doet onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden.

In het voorjaar zal de Tweede Kamer over deze materie door middel van een brief nader geïnformeerd worden.

Dit antwoordt de Staatssecretaris van Financiën op vragen van de vaste commissie voor Financiën over de invoering van het wetsvoorstel invoering beschikking geen loonheffingen.

Bron:TaxLive

Back To Top