Ga naar hoofdinhoud

Huurrecht van woning behoort tot ondernemingsvermogen

Onlangs oordeelde rechtbank Noord-Nederland dat het huurrecht van de woning van een ondernemer tot zijn ondernemingsvermogen behoort, waardoor de huisvestingskosten aftrekbaar zijn.

De ondernemer, die een eenmanszaak drijft en  software en internetapplicaties ontwikkelt, gebruikt 28% van de door hem (samen met zijn partner) gehuurde woning voor zakelijke doeleinden. In geschil is of en zo ja welke kosten voor aftrek in aanmerking komen.

De rechtbank is van oordeel dat het huurrecht van de woning tot het ondernemingsvermogen behoort. Dat brengt mee dat de op de gehele woning betrekking hebbende huur- en andere huisvestingskosten in aftrek kunnen worden gebracht en dat een bijtelling voor het privégebruik ter zake van de gehele woning dient plaats te vinden.

Deze aftrekmogelijkheid vindt echter voor het woongedeelte zijn begrenzing in de kosten die bij huur van een woning door een huurder plegen te worden gedragen. Deze zogenaamde huurderslasten zijn niet aftrekbaar. De door eiser gemaakte huurkosten zijn volledig aftrekbaar. Van de kosten van gas/stroom/water/inrichting/gemeentelijke heffingen/waterschapslasten/inboedelverzekering is een gedeelte van 28% aftrekbaar.

Bron: AccountantWeek

Dit bericht heeft 1 reactie

Het is niet mogelijk een reactie te plaatsen.

Back To Top