Ga naar hoofdinhoud

Hoge Raad: term ‘accounting’ beschermd

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de term ‘accounting’ beschermd is en uitsluitend voorbehouden is aan hen die ingeschreven staan in het accountantsregister.

Dit meldt de NBA naar aanleiding van een op 20 augustus gepubliceerd arrest van de Hoge Raad. In deze zaak behandelde de Hoge Raad kort gesteld de vraag of een onderneming in de handelsnaam de benaming ‘accounting’ mag voeren terwijl er aan het kantoor geen accountant verbonden is.

Betrokkene voerde als argument aan dat de Engelstalige term ‘accounting’ ‘boekhouden’ betekent.  Voor zijn internationale cliënten zou het handig zijn om een internationale term voor zijn werkzaamheden te hanteren.  Het verweer van betrokkene ging echter niet op. De Hoge Raad beslist dat de aanduiding ‘accounting’ zozeer overeenstemt met en associatie wekt met de benaming ‘accountant’, dat door gebruik te maken van de benaming ‘accounting’ bij het publiek de indruk wordt gewekt dat men  tot het voeren van deze term gerechtigd is.

De Hoge Raad had in 2000 ook al bepaald dat de term ‘accountancy’ uitsluitend voorbehouden is aan Accountants-Administratieconsulenten en Registeraccountants.

Bron: AccountantWeek

Back To Top