Ga naar hoofdinhoud

Boekenonderzoek bij hoge BTW-schulden

Als u op de balans een BTW-schuld hebt staan, moet u een suppletie voor de BTW indienen. Maar let wel op bij BTW-schulden die hoger zijn dan € 50.000. Uit interne richtlijnen van de Belastingdienst die bekend zijn geworden, blijkt namelijk dat de fiscus in dat geval extra oplet en een uitgebreider onderzoek instelt. U loopt dan de kans dat u een vergrijpboete in plaats van een verzuimboete opgelegd krijgt.

De Belastingdienst zal naar aanleiding van de suppletie een naheffingsaanslag met verzuimboete opleggen. Deze boete kan oplopen tot 10% van de belastingschuld. De fiscus zal echter geen verzuimboete opleggen als de belastingschuld € 20.000 of minder bedraagt of minder dan 10% van de eerder betaalde of terugontvangen BTW is. Bij opzet of grove schuld kan de fiscus een vergrijpboete van 25% of 50% opleggen. Deze boete is dus een stuk hoger en kan zelfs oplopen tot maximaal 100%.

Interne suppletierichtlijnen van de fiscus openbaar
Op basis van de Wet openbaarheid bestuur (WOB) zijn recent interne richtlijnen van de Belastingdienst ten aanzien van suppleties naar buiten gekomen. Uit deze internre richtlijnen blijkt dat de Belastingdienst de grens voor de vergrijpboete trekt bij € 50.000. Bij BTW-schulden van meer dan € 50.000 doet de fiscus ook altijd een boekenonderzoek. Het doel hiervan is om aan te tonen dat er sprake is van opzet of grove schuld, zodat er een vergrijpboete kan worden opgelegd. U krijgt een verzuimboete van maximaal 10% als de BTW-schuld lager is dan € 50.000.

Bron: Accountantsonline.nl

Back To Top