Ga naar hoofdinhoud

Wiebes presenteert twee varianten voor pensioen in eigen beheer

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft twee mogelijke oplossingsrichtingen op het gebied van het pensioen in eigen beheer (PEB) aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

Hierbij gaat het om een fiscale reserve in eigen beheer voor de oude dag, de zogenoemde oudedagsbestemmingsreserve (OBR), en een variant op een beschikbarepremieregeling met een vast oprentingspercentage.

Om een in eigen beheer opgebouwde regeling onder de huidige wet- en regelgeving als beschikbarepremieregeling aan te merken, is het noodzakelijk dat de in de bv gemaakte rendementen aan de aanwending van de premies kunnen worden toegerekend. In de praktijk betekent dit dat de dga die een PEB wil opbouwen op basis van een beschikbarepremieregeling, werkt met gesepareerde beleggingen.

Het gevolg en tevens een belangrijk nadeel van deze werkwijze is dat de aan te houden gesepareerde beleggingen niet meer beschikbaar zijn voor het drijven van de onderneming. Hiermee voldoet een dergelijke regeling niet aan de door Wiebes gestelde randvoorwaarde dat de gelden beschikbaar moeten blijven voor het drijven van de onderneming.

Beschikbarepremieregeling met vast oprentingspercentage

Wiebes wil aan de wens tegemoetkomen om een variant op een beschikbarepremieregeling met een vast oprentingspercentage uit te werken. Daarom is onderzocht op welke manier de uitgangspunten die aan deze wens ten grondslag liggen, kunnen worden verwerkt in een nieuw systeem ter vervanging van het huidige PEB.

Wiebes: “Dit kan bijvoorbeeld door het rendement op de in de onderneming aangewende premies niet daadwerkelijk op basis van het ondernemingsresultaat te bepalen, maar door uit te gaan van een fictief rendement op basis van een marktrente. Een zuivere beschikbarepremieregeling gaat namelijk uit van daadwerkelijk behaalde rendementen op de aangewende premies en van risico’s voor de werknemer. Een vast oprentingspercentage druist hiertegen in en is niet in te passen in het systeem van de beschikbarepremieregeling zoals we dat nu kennen.”

Oudedagssparen en OBR

Wiebes introduceert in zijn brief een variant van de OBR, genaamd oudedagssparen in eigen beheer: “Er is onderzocht of een oplossing kan worden gevonden voor de problemen en discussies in de uitkeringsfase die optreden indien een levenslang recht op een uitkering wordt toegezegd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de toepassing van de dividenduitkeringstoets. Bovendien gaan in de uitkeringsfase de fiscale en commerciële waarde van de pensioenverplichting weer uiteenlopen als een levenslang recht op een uitkering wordt toegezegd.”

Bron: Accountant.nl

Back To Top