Ga naar hoofdinhoud

Belastingdienst vraagt opnieuw aandacht voor ingewikkeld fiscaal stelsel

Veel van de huidige wet- en regelgeving vraagt een te hoog doenvermogen van burgers en bedrijven en is complex in de uitvoering. Dat is de belangrijkste boodschap van de derde Stand van de Uitvoering van de Belastingdienst. Nieuw is die boodschap niet.

Eind december 2023 publiceerde de Belastingdienst haar derde Stand van de Uitvoering, waarin de dilemma’s worden geschetst waar professionals bij de Belastingdienst in de uitvoering mee worstelen. Dit jaar zijn voor het eerst interviews gehouden, zowel intern met Belastingdienstcollega’s als met externen. Lonneke van Sleuwen, directeur van de concerndirectie Innovatie en Strategie: “We hebben bijvoorbeeld gesproken met de Ombudsman, met fiscale dienstverleners en accountancy organisaties om de signalen die we krijgen meer context te kunnen geven. Ook hebben we nader onderzoek gedaan.”

Complexiteit

Het rapport geeft inzicht in knelpunten aan de hand van drie thema’s: het belang van doenlijke en uitvoerbare wet- en regelgeving, dienstverlening waarin burgers en bedrijven centraal staan en een wendbare organisatie. De complexiteit van fiscale wet- en regelgeving is daarbij een belangrijk aandachtspunt, vertelt Van Sleuwen: “We zien dat veel van de wetten en regels in de praktijk veel vragen van mensen en bedrijven en complex zijn om uit te voeren. We willen graag de politiek informeren over hoe wet- en regelgeving in de praktijk uitwerkt en hierover met elkaar in gesprek gaan.”

Aandachtspunten

De vier belangrijkste aandachtspunten uit signalen die de Belastingdienst ontvangt zijn:

  • Doenlijke en uitvoerbare wet- en regelgeving
  • Stabiliteit in koers vraagt om tijd, ruimte en een stabiele financiering
  • Toekomstbestendigheid: hoe kan de organisatie veranderingen en verbeteringen realiseren?
  • Gegevensdeling voor een betere dienstverlening

De Stand van de Uitvoering is hier te vinden.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Back To Top