Ga naar hoofdinhoud

Zakelijke leaserijder positief over variabele bijtelling

80 procent van de zakelijke leaserijders die nu een vaste bijtelling betaalt, staat positief tegenover een variabele bijtelling. Zo’n 70 procent van de zakelijke leaserijders gaat minder privékilometers rijden bij een overgang naar kilometerafhankelijke variabele bijtelling. Dat blijkt uit een pilot in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en de Mobiliteitsalliantie.

De pilot is uitgevoerd door de Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) en volgt uit het huidige regeerakkoord, waarin is afgesproken dat het kabinet samen met de Mobiliteitsalliantie ervaringen opdoet met alternatieve vormen van vervoer en betaling. VZR voorzitter Jan van Delft. “VZR pleit al jaren voor een overgang naar variabele bijtelling. Dat is veel eerlijker dan het huidige systeem.” De pilot bestaat uit twee delen: een praktijkgedeelte en simulatie. In de eerste fase van de pilot is er een fysieke proef uitgevoerd onder 112 zakelijke rijders. In de tweede fase zijn de resultaten hieruit onder 1.800 respondenten getoetst.

15 procent minder privékilometers

In het huidige belastingsysteem betalen zakelijke rijders een ‘vaste forfaitaire bijtelling’ per maand. In de pilot is deze vaste bijtelling losgelaten en vervangen door een variabel bedrag op basis van gereden privékilometers. Als bespaard kan worden door minder privé te gaan rijden, zal volgens het onderzoek 70 procent van de zakelijke rijders minder privékilometers gaan maken. Op basis van de prijselasticiteit is onderzocht hoeveel privékilometers berijders minder gaan rijden. Vertaald naar de praktijk is de verwachting dat een variabele bijtelling op basis van gelijke grondslagen leidt tot 15 procent minder privékilometers.

Minder CO2 en vaker fietsen

Met in totaal 1,5 miljoen zakelijke rijders op de Nederlandse wegen betekent 15 procent minder privékilometers een besparing van 1,2 miljard kilometer per jaar. Dit levert een nettobesparing van 67 miljoen kilogram CO2 op. Veel ritten zullen niet gemaakt worden of anders. 20 procent denkt bijvoorbeeld vaker de fiets te pakken en 6 procent zal meer gebruikmaken van het OV. Een kleine groep verwacht dat er meer gereden gaat worden met de andere auto in het gezin.

Sluitend ritregistratiesysteem

Van de zakelijke rijders die de auto nu buiten de bijtelling houden door onder de jaarlijkse 500km-grens te blijven, is 83 procent positief over een bijtelling per gereden privékilometer. Voor invoering van een variabele bijtelling is een betrouwbaar sluitend ritregistratiesysteem onmisbaar. Hier is al uitgebreide praktijkervaring mee opgedaan met systemen die vallen onder het Keurmerk Ritregistratie Systemen. Veel berijders werken nu al naar tevredenheid met dergelijke systemen.

Twee scenario’s

VZR ziet op basis van de pilot twee scenario’s voor invoering van een variabele bijtelling. In het eerste scenario stappen alle zakelijke rijders over op een systeem van variabele bijtelling. In het tweede scenario gaat alleen de groep die nu gebruikmaakt van de 500-kilometer-regeling, en nu dus geen bijtelling betaalt, over naar variabele bijtelling. Het tweede scenario acht VZR op korte termijn het meest kansrijk.

BRON: Accountancy van Morgen.

Back To Top