Ga naar hoofdinhoud

Woonadressen in Handelsregister worden afgeschermd

Per 1 januari 2022 schermt de Kamer van Koophandel alle gegevens af die in het Handelsregister opgenomen zijn als het woonadres van ondernemers en bestuurders. Voor zzp’ers die op het huisadres werken, moet nog een oplossing worden bedacht.

De ministerraad heeft ingestemd met dat plan, meldt het ministerie van Economische Zaken. De afgeschermde woonadressen zijn vanaf 2022 alleen nog in te zien door overheidsorganisaties of beroepsgroepen die daar wettelijk toestemming voor hebben, zoals de Belastingdienst, advocaten en deurwaarders. De adressen die opgenomen zijn als vestigingsadres blijven nog wel opvraagbaar.

Eerste van twee stappen

Met de wijziging van het Handelsregisterbesluit 2008 moet misbruik van adresgegevens worden tegengegaan, bijvoorbeeld voor ongevraagde marketing, intimidatie en bedreiging. ‘Dit voorstel is de eerste van twee stappen om dit ongewenste gebruik van adresgegevens tegen te gaan. De tweede stap is onderdeel van de Datavisie Handelsregister die het ministerie van Economische Zaken en Klimaat momenteel ontwikkelt.’ In die tweede stap moet ook een besluit worden genomen over de adressen van zzp’ers. Die hebben vaak een vestigingsadres dat gelijk is aan hun woonadres. ‘Het vestigingsadres van ondernemingen blijft ook na 1 januari 2022 nog op te vragen. In de Datavisie Handelsregister brengt het kabinet nu onder andere in kaart welke opties er zijn om de privacy ook in deze gevallen beter te beschermen.’

Consultatie

Het kabinet komt in november met een aantal opties om anders om te gaan met ondernemersgegevens uit het Handelsregister, inclusief de bijbehorende voor- en nadelen van elke optie. Die opties worden door middel van een tweede openbare consultatie voorgelegd aan bedrijven, burgers en andere overheden. Daaruit volgt dan de definitieve Datavisie Handelregister.

BRON: Accountancy van Morgen.

Back To Top