Ga naar hoofdinhoud

Wat verandert er op het gebied van werk en inkomen in 2021?

Wat zijn de (fiscale) veranderingen op het gebied van werk en inkomen in 2021? Bekijk hier de aanpassingen die tot nu toe bekend zijn.

Minimumloon omhoog

Per 1 januari 2021 gaat het minimumloon omhoog. Bekijk de minimumloonbedragen per maand, week en dag.

Gewijzigde uitkeringsbedragen

Per 1 januari 2021 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Participatiewet, de IOAW en IOAZ, de AOW, de Anw, de Wajong, de WW, de WIA, de WAO, de ZW en de TW. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon.

Vereenvoudiging Wajong

De overheid heeft de regels voor de Wajong veranderd. Zo krijgen Wajongers die (meer) gaan werken vanaf 1 januari 2021 een hoger inkomen.

Arbeidskorting, heffingskorting en ouderenkorting omhoog

Heffingsvrij vermogen in box 3 omhoog

Het heffingsvrij vermogen in box 3 gaat omhoog naar € 50.000 of € 100.000 met fiscaal partner.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) aangepast

De maximale IACK wordt met € 113 per jaar lager. De IACK is eenmalig lager omdat het aantal IACK-gerechtigden is toegenomen.

Basistarief inkomstenbelasting lager in 2021

Het basistarief in de inkomstenbelasting daalt  van 37,35% naar 37,10%. Dit tarief geldt voor inkomens tot € 68.507.

Aftrekposten: afbouw tarief

In 2021 wordt het tarief van aftrekposten geleidelijk afgebouwd als het inkomen meer is dan € 68.507. Het gaat om persoonsgebonden aftrekposten (bijvoorbeeld alimentatie en zorgkosten), ondernemersfaciliteiten en/of andere aftrekbare kosten. Mensen kunnen maximaal 43% van deze aftrekposten aftrekken.

(Om)scholing toegankelijker vanaf 2021

Werknemers kunnen van hun werkgever scholing krijgen die is vrijgesteld van loonheffing. Vanaf 2021 geldt dit ook voor ex-werknemers. De werkgever betaalt dan geen loonheffingen over de scholingskosten.

Ex-kankerpatiënten kunnen zich beter verzekeren

Als iemand onafgebroken 10 jaar vrij is van kanker mogen verzekeraars bij het afsluiten van overlijdensrisico- en uitvaartverzekeringen de ziekte niet meer meewegen bij de vaststelling van premies. Bij jongeren tot 21 jaar gaat een termijn gelden van 5 jaar.

AOW-leeftijd stijgt niet

De AOW-leeftijd gaat per 1 januari 2021 niet omhoog. Dat betekent dat de AOW-leeftijd 66 jaar + 4 maanden blijft.

Gemeenten kunnen schulden sneller signaleren

Vanaf 2021 kunnen gemeenten eerder mensen helpen die door schulden in de problemen dreigen te komen. Bepaalde instanties en bedrijven mogen vanaf 1 januari 2021 gemeenten waarschuwen als zij zien dat hun klanten hun rekeningen niet betalen. Dat is mogelijk door een wijziging in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Hulp gemeenten bij schulden

Vanaf 1 januari 2021 hebben gemeenten na instelling van een beschermingsbewind bij mensen met problematische schulden de mogelijkheid om de rechter te adviseren. Bijvoorbeeld over andere vormen van ondersteuning. Dit moet voor meer hulp op maat zorgen, zoals: een voortzetting van het bewind of een lichtere vorm van gemeentelijke schuldhulpverlening.

Berekening beslagvrije voet

Vanaf 1 januari 2021 gaat de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in. Het is de bedoeling dat mensen met schulden die te maken krijgen met beslaglegging op hun inkomen daarmee altijd een minimumbedrag overhouden om van te leven.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Back To Top