Ga naar hoofdinhoud

Vanaf volgend jaar strengere regels voor schenkingen aan ANBI’s

 

Vanaf 1 januari 2021 gelden strengere regels voor schenkingen aan goede doelen met een ANBI-status. De Belastingdienst gaat schenkingen in contanten volgend jaar aan banden leggen en een taxatieplicht invoeren voor bepaalde schenkingen in natura. Ook wil de fiscus een einde maken aan voorwaardelijke schenkingen, meldt de Consumentenbond.

Bij een schenking in contanten aan een goed doel met een ANBI-status in 2020 kan de gift nog worden afgetrokken als er een kwitantie van de schenking is. Vanaf 2021 zijn contante schenkingen niet meer aftrekbaar. Wel zijn er alternatieven, zoals het overmaken van een gift. Via een bankafschrift is de gift in dat geval eenvoudig te bewijzen.

Afspraken fiscus en charitatieve sector

De Belastingdienst heeft ook afspraken gemaakt met de charitatieve sector. Een onafhankelijke taxatie is vereist als de waarde van de gift in natura meer is dan €2.500. Bovendien is afgesproken dat de charitatieve sector meewerkt aan het opsporen van fraude bij herroepelijke schenkingen (ook wel voorwaardelijke schenkingen genoemd). Bij dit soort schenkingen doneert de belastingplichtige in een kalenderjaar een fors bedrag aan een goed doel en trekt dat af via de giftenaftrek. Vervolgens komt hij hier in het nieuwe kalenderjaar, vaak met een bepaald excuus, op terug.

Hoewel terugstorten niet verplicht is, werkt het goede doel daar vaak toch aan mee om de relatie niet te verstoren. De donateur moet in het nieuwe kalenderjaar dan de giftenaftrek corrigeren, maar dat gebeurt in de praktijk niet altijd. Om fouten en fraude met herroepen giften tegen te gaan, is afgesproken dat goede doelen een melding doen bij de Belastingdienst wanneer een substantiële gift zonder reden wordt herroepen. Bij een vermoeden van fraude kan ook bij lagere bedragen een melding worden gedaan.

Bron: Accountancy Vanmorgen

Back To Top