Ga naar hoofdinhoud

Vijlbrief wijzigt wetsvoorstel excessief lenen

Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) heeft enkele aanpassingen gedaan aan het voorstel voor de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap. Aan veel bezwaren van onder meer de NOB komt hij niet tegemoet.

Het wetsvoorstel kon vorig jaar op stevige kritiek rekenen van onder meer belastingorde NOB. De wet moet voorkomen dat dga’s/aanmerkelijkbelanghouders de aanmerkelijkbelangheffing langdurig voor zich uit kunnen schuiven door voor consumptieve doeleinden te lenen van de eigen vennootschap. Maar het voorstel zorgt er onder meer voor dat er belastingheffing volgt in situaties waarin van aanmerkelijk belanginkomen, latent of te verwachten, helemaal geen sprake is. Ook wordt de wetgeving er onnodig gecompliceerd door en zijn de administratieve lasten hoog, aldus de bezwaren van de NOB.

Ook schulden partner meerekenen

Vijlbrief heeft nu een aantal wijzigingen voorgesteld. Zo zal bij een verbonden persoon ook rekening worden gehouden met de schulden van zijn partner. Het maximumbedrag zal gelden voor een verbonden persoon en zijn partner gezamenlijk. ‘Daarmee worden schulden van de partner van de verbonden persoon toegerekend aan de aanmerkelijkbelanghouder voor zover deze schulden alleen of tezamen met de schulden van de verbonden persoon meer bedragen dan € 500.000. Dit is in lijn met de systematiek van het wetsvoorstel, waarin ook de aanmerkelijkbelanghouder zelf een maximumbedrag heeft dat voor hem en zijn partner gezamenlijk geldt. Hierdoor worden de mogelijkheden beperkt om de grondslag van de maatregel uit te hollen door naast een lening aan de verbonden persoon een additionele lening te verstrekken aan de partner van de verbonden persoon.’

Vervreemdingsvoordeel

Het fictieve vervreemdingsvoordeel dat in aanmerking wordt genomen bij emigratie van de aanmerkelijkbelanghouder wordt volgens het voorstel verlaagd met het bedrag dat als negatief fictief regulier voordeel in aanmerking zou zijn genomen als de aanmerkelijkbelanghouder in Nederland was gebleven en zijn schulden had afgelost. Daarmee wordt economische dubbele heffing bij emigratie voorkomen. Nu is ook een vergelijkbare bepaling opgenomen voor de situatie waarin een buitenlandse belastingplichtige de werkelijke leiding van een vennootschap waarin hij een aanmerkelijk belang heeft verplaatst uit Nederland en als gevolg daarvan geen aanmerkelijk belang meer heeft in een in Nederland gevestigde vennootschap.

Overgangsrecht

Onder de nieuwe wet wordt uitstel van betaling van een conserverende aanslag voor de inkomstenbelasting mede beëindigd als een positief fictief regulier voordeel wordt genoten. Op grond van overgangsrecht blijft op conserverende aanslagen die zijn opgelegd naar aanleiding van belastbare feiten die zich hebben voorgedaan voor 15 september 2015, 15:15 uur het ‘oude’ invorderingsrecht van toepassing. Vijlbrief heeft nu een aanpassing gedaan waarmee de maatregelen van het wetsvoorstel niet gaan gelden voor conserverende aanslagen waarop het oude recht van toepassing is gebleven.

In 2018 hadden zes op de tien huishoudens met een aanmerkelijkbelanghouder een schuld aan de eigen vennootschap.  Gemiddeld is die schuld bijna € 274.000.

BRON: Accountancy van Morgen.

Back To Top