Ga naar hoofdinhoud

Vijlbrief erkent ‘knelpunten’ in belastingstelsel.

Middeninkomens houden nauwelijks iets over van een loonsverhoging, de fiscus moet doen alsof de spaarrente boven de 5 procent staat, en bij een vermogen van 12 miljoen euro heb je nog steeds recht op zorgtoeslag. Vijlbrief erkent dat er ‘knepunten’ kunnen optreden in het huidige belastingstelsel.

In het artikel ‘Het belastingstelsel zit intussen vol met fouten’ somde weekblad Elsevier zes grote knelpunten op in het huidige belastingstelsel. Het gaat onder meer om vreemde of onwenselijke consequenties van de belastingheffing. Inge van Dijk (CDA) wilde van staatssecretaris Vijlbrief weten hoe hij hierover dacht. Zijn antwoord kwam vrijdag.

Afwegingen

In algemene zin is hij het ermee eens dat er knelpunten kunnen optreden in het huidige belastingstelsel. Hij ziet dit als gevolg van afwegingen die tussen verschillende doelstellingen van het belastingstelsel moeten worden gemaakt. Zo is het systeem erop gericht naast het ophalen van voldoende inkomsten bijvoorbeeld de negatieve effecten van belastingheffing op arbeidsparticipatie te beperken en tegelijkertijd eenvoudig en goed uitvoerbaar te blijven.

Arbeidskorting

Over het al dan niet verlenen van arbeidskorting schrijft de staatssecretaris: De arbeidskorting is bedoeld om het verrichten van betaalde arbeid aantrekkelijker te maken. Deze wordt berekend over het arbeidsinkomen dat bestaat uit hetgeen met tegenwoordige arbeid is genoten uit winst uit een of meer ondernemingen, loon en resultaat uit een of meer werkzaamheden. Daarnaast worden onder andere uitkeringen op grond van de Wet arbeid en zorg en aanvullingen daarop door de werkgever tot het arbeidsinkomen gerekend. Gelet op het doel van de arbeidskorting, is deze niet van toepassing voor loon uit vroegere arbeid, zoals een pensioenuitkering.

Als voorbeeld: een uitkering ingevolge de Ziektewet wordt aangemerkt als arbeidsinkomen als de werknemer een dienstbetrekking heeft. Voor belastingplichtigen die bij het UWV een vrijwillige Ziektewetverzekering hebben afgesloten wordt een eventuele uitkering op grond van die verzekering altijd aangemerkt als arbeidsinkomen. Bijvoorbeeld zzp’ers kunnen zo’n vrijwillige verzekering afsluiten. Een dergelijke zzp’er is dan vergelijkbaar met een werknemer die ziek wordt in een bestaande dienstbetrekking, omdat hij – net als de werknemer die een werkgever heeft – het werk terstond zal hervatten als hij hersteld is. Daarmee worden beide situaties voor de arbeidskorting gelijkwaardig behandeld en de in het artikel geschetste verschillende behandeling herken ik niet.

Vermogensrendementsheffing

Over de vermogensrendementsheffing in box 3 zegt Vijlbrief: Ik ben mij bewust van de signalen uit de maatschappij en uit uw Kamer over de wens om de huidige forfaitaire box 3-heffing om te zetten in een heffing over het werkelijk behaalde rendement. Het demissionaire kabinet deelt deze breed gedragen wens. In uw Kamer is daarbij vaak aangegeven dat het jammer is dat een heffing over het werkelijk behaalde rendement niet op korte termijn haalbaar is. Het onderzoek van PwC naar een moderne en uitvoerbare box 3-heffing naar werkelijk rendement biedt gelukkig perspectieven voor de overgang naar een dergelijk stelsel. Zoals ik tijdens het Commissiedebat “Belastingen” van 30 juni 2021 heb aangegeven, wordt op het ministerie hard gewerkt aan een voorstel zodat een nieuw kabinet op dit dossier een vliegende start kan maken.

Lees hier de antwoorden van staatssecretaris Vijlbrief.

Zie ook: ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’

BRON: Accountancy van Morgen.

Back To Top