Ga naar hoofdinhoud

Versoepeling gebruikelijkloonregeling

Gebruikelijk loon. Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent u verplicht om uzelf een gebruikelijk loon uit te keren. De wet bepaalt het bedrag dat dit loon minimaal moet zijn, zodat u zichzelf niet in plaats van loon lager belast dividend kunt uitkeren. In de praktijk is het vaak onduidelijk hoe hoog het gebruikelijk loon is. Voor de hoogte van uw loon moet u in principe de hoogste nemen van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon dat een derde zou verdienen die de functie verricht die het meest met die van u vergelijkbaar is;
  • het hoogste genoten loon binnen uw bedrijf;
  • of € 44.000,-.

Lager loon.

Er zijn uitzonderingen hierop, bijvoorbeeld als u parttime werkt of als uw BV structureel verlies maakt. In de praktijk wordt ook vaak genoemd dat als de BV in de opstartfase verkeert, dit een reden is om een lager loon aan uzelf te mogen uitkeren. Dat is echter nooit zo duidelijk uit wet- en regelgeving gebleken.

Start-ups.

Het kabinet vindt dat Nederland een van de meest succesvolle start-up-ecosystemen in de wereld heeft. Daarom wil men dit blijven subsidiëren. Dit gaat men in 2017 doen met verschillende voordelige fiscale regelingen. Het kabinet maakt vanaf volgend jaar € 27 miljoen beschikbaar voor een versoepeling van de gebruikelijk loonregeling voor innovatieve bedrijven. DGA’s van start-ups zijn dan niet langer verplicht zichzelf een belastbaar loon uit te keren van € 44.000,-, maar mogen dit de eerste drie jaar op het minimumloon stellen. Zo blijft er meer geld over om te investeren in de onderneming.

  • Als u DGA bent van een innovatief bedrijf, kunt u volgend jaar de Belastingdienst verzoeken om uw gebruikelijk loon op het minimumloon te laten vaststellen. U kunt dit ook al voor het jaar 2016 proberen.

Bron: Indicator Online

Back To Top