Ga naar hoofdinhoud

‘Verlaag tijdelijk de BTW als crisismaatregel’

Willem Vermeend pleit voor een tijdelijke verlaging van de BTW om zo de pijn van de coronacrisis enigszins te verzachten. De voormalig staatssecretaris van Financiën vindt dat het kabinet na de snelle noodsteun aan ondernemers nu nalaat om met een grootschalig investeringsplan de economie uit het slop te trekken.

Duitsland heeft BTW al verlaagd

Vermeend noemt verlaging van de BTW in een groot interview in de Telegraaf een goed middel om de koopkrachtproblemen aan te pakken. ‘Als de prijzen in de winkel omlaag gaan, merk je dat meteen.’ Vermeend wijst er op dat in Duitsland de BTW al tijdelijk verlaagd is naar 16 en 5 procent. ‘Dat zou het kabinet ook kunnen doen. Een probleem bij het verlagen van de BTW is wel dat dit voordeel door bedrijven moet worden doorgegeven aan de burger. Dat gaat in Duitsland echter vrij goed. Een lagere lastendruk op arbeid door een verlaging van de loon- en inkomstenbelasting is economisch trouwens een betere oplossing. Maar dat merken veel mensen meestal pas een tijd later in hun portemonnee. Een tijdelijke verlaging van de BTW werkt veel sneller om koopkrachtproblemen aan te pakken.’

Kritisch over kabinet

Vermeend is ook kritisch over de manier waarop het kabinet de economie op de been probeert te houden en hoopt dat de regering alsnog met een ambitieus investeringsplan komt om het tij te keren. ‘Het kabinet heeft de crisis aanvankelijk goed aangepakt door noodsteun aan ondernemers te verlenen. Maar het kabinet is nu erg laat met het stimuleren van de economie, zodat bedrijven weer op eigen benen kunnen staan. Er had al een schitterend pakket met miljardeninvesteringen in klimaat, infrastructuur, woningbouw en nieuwe technologieën moeten liggen.’

Bron: Accountancy Vanmorgen

Back To Top