Ga naar hoofdinhoud

Veel kantoorgebouwen voldoen nog niet aan verplichting energielabel

Kantoorgebouwen moeten per 1 januari 2023 minimaal energielabel C hebben, maar meer dan de helft van de kantoren in Neerland voldoet nog niet aan deze verplichting. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op basis van eigen onderzoek. De constante groei in het aandeel groene energielabels die de afgelopen jaren was te zien is het afgelopen half jaar afgezwakt.

Stijging groene labels onvoldoende

In Nederland zijn naar schatting van de RVO ongeveer 65.000 kantoren die moeten voldoen aan de label-C-verplichting. Dit betreft niet de gehele kantorenvoorraad, omdat kleine kantoren en monumenten uitgesloten zijn van de verplichting.

Van deze kantoren heeft volgens de labelregistratie nu 40% energielabel C of beter. Daarnaast heeft 12% energielabel D of slechter. Voor de overige 48% van de kantoren is nog geen label geregistreerd. Daarmee voldoet naar schatting 60% nog niet aan de label-C-verplichting. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft daarom actie ondernomen en schreef de betreffende gebouweigenaren aan om ze op de plicht te wijzen.

Nieuwe labels bijna altijd groen

Als voor kantoren een energielabel wordt geregistreerd, is dat vaak een groen label (label A-C). Nieuwe rode labels (label D-G) komen er maar zelden bij. Het percentage kantoren met een groen label toonde de afgelopen jaren een constant stijgende lijn, maar dit percentage neemt nu minder snel toe. Van de kantoren zonder label voldoet volgens een inschatting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) ongeveer 30% aan de labelplicht als zij een geldig energielabel aanvragen. Deze inschatting dateert van april 2021.

Kleinere kantoren hebben vaker nog geen groen label

Vooral de relatief kleinere kantoren hebben nog geen groen label en voldoen daarmee nog niet aan de label-C-verplichting. Hier is dus nog de meeste winst te behalen. Naast de 65.000 kantoren is er nog een groep, waarvan op basis van de bij de RVO beschikbare gegevens niet precies te bepalen is of ze wel of niet aan de label-C-verplichting moeten voldoen. Hierbij gaat het vooral om combi-kantoren. Dit zijn kantoren die naast de kantoorfunctie nog andere gebruiksfuncties hebben. Dit betreft relatief grote gebouwen. Als deze groep (zo’n 18.000 objecten) ook mee wordt geteld, dan komt het aandeel groene labels uit op 46%.

 

Bron: Accountancy van Morgen.

Back To Top